-ข่าวแดนใต้

สว.ร่วมกับสมาคมการค้าฝูเจี้ยนอานซีไทยจีน ส่งผ่านความห่วงใยผ่านสธ.ยะลา มอบเสื้อคลุมป้องกันเชื้อแบบซักได้ให้บุคลากรทางการแพทย์

ยะลา( 18 มิ.ย.2564) เวลา 09:00 นายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับสมาคมการค้าฝูเจี้ยนอานซีไทยจีนThai China Fujian Anxi Trade Association泰中福建安溪總商會 มอบเสื้อคลุมป้องกันเชื้อแบบซักได้ จำนวน 450 ชุดให้โรงพยาบาลศูนย์ยะลา และโรงพยาบาลประจำอำเภออีก 7 อำเภอในจังหวัดยะลาโดยผ่าน นายแพทย์ สงกรานต์ ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา นายแพทย์อินทร์ จันแดง ผอ.รพ.ยะลา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดยะลา โดยแบ่งไปตาม รพ.ต่างๆ ดังนี้ รพ.ศูนย์ยะลา 80 ชุด รพ.ธารโต 70 ชุด รพ.เบตง 50 ชุด รพ.รามัน 50 ชุด รพ.ยะหา 50 ชุด รพ.กาบัง 40 ชุด รพ.กรงปินัง 50 ชุด และรพ.บันนังสตา 60 ชุด รวมทั้งสิ้น 450 ชุด

หลังจากนั้นได้มอบ ชุด PPE.ให้กับโรงพยาบาลปัตตานี จำนวน 200 ชุด ผ่านนายอับดุลบาซิม อาบู สส.จังหวัดปัตตานี เขต 2 โดยประสานงานผ่าน พ.อ.ชลัช ศรีวิเชียร ผู้ช่วยเลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) เพื่อตรวจคัดกรองโรคระบาด covid ที่มีมากในพื้นที่ขณะนี้
ภาพ/ข่าวอับดุลหาดี เจ๊ะยอ อธิปบูรพา จ.ยะลา