วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
Latest:
-ข่าวแดนใต้

มทภ.4 ประชุมหน่วยงาน จชต.หาแนวทางแก้ไขปัญหาคน 2 สัญชาติ เร่งสำรวจจำนวนให้ชัด

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.2562 เวลา 09.00 น.ที่ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาบุคคลถือสองสัญชาติ (ไทย-มาเลเซีย) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือโดยพร้อมเพรียง

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการเปิดประเด็นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องบุคคลที่ถือครอง 2 สัญชาติ (ไทย-มาเลเซีย) โดยได้เชิญหน่วยงานต่างๆ มาบูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหา คงจะทราบกับดีว่าบุคคลที่ถือ 2 สัญชาติ (ไทย-มาเลเซีย) นั้นมีจำนวนเยอะมาก ที่ผ่านมาปัญหาบุคคลถือครอง 2 สัญชาติ ไทย-มาเลเชีย เป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของทั้งสองประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน รัฐบาลได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหา ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติในพื้นที่ ด้วยการประสานความร่วมมือกับฝ่ายมาเลเชีย แต่ยังไม่บรรลุผลสำเร็จตามที่ต้องการได้ ทำให้ปัญหาบุคคลถือครอง 2 สัญชาติ ยังเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

มทภ.4 กล่าวอีกว่า หลักๆที่ต้องดำเนินการตอนนี้ คือ การเร่งสำรวจฐานข้อมูลที่ชัดเจนเรื่องจำนวนของบุคคลที่ถือครอง 2 สัญชาติว่ามีจำนวนตัวเลขเท่าไร ซึ่งขณะนี้ตรวจคนเข้าเมืองเรามีระบบในการตรวจสอบที่ดีขึ้นคือ ระบบไบโอเมตริกซ์ ซึ่งมีประสิทธิภาพสามารถแยกแยะได้ชัดเจน การปล่อยให้บุคคลที่ถือครอง 2 สัญชาติ เดินทางข้ามไปมาระหว่าง 2 ประเทศโดยไม่มีมาตรการดูแลจะเป็นผลเสียกับไทยมากกว่า โดยเฉพาะเรื่องของปัญหาความมั่นคง ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้มีการหารือร่วมกันกับทางมาเลเซียในการประชุม RBC ครั้งล่าสุด สำหรับประชาชนที่ถือครอง 2 สัญชาติ ก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายเป็นสำคัญ และคงต้องเลือกว่าจะถือสัญชาติใดสัญชาติหนึ่ง หากเป็นคนไทยก็ต้องเลือกสัญชาติไทย เพื่อจะได้ดูแลได้อย่างถูกต้อง เพราะกฎหมายแต่ละประเทศแตกต่างกัน และยังเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมดูแลตามแนวชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
ภาพ/ข่าว-อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา