+ศาสนา/วัฒนธรรม

วัดซิกข์พัทยาใต้ทำบุญครบรอบคล้ายวันประสูติพระปฐมบรมศาสดา นานักเทพ แห่งศาสนาซิกข์

ที่ วัดคุรุทวาราสาฮิบ(วัดซิกข์) เมื่อช่วงเที่ยง วันที่29 พ.ย.2563 มีการจัดพิธีทำบุญสวดมนต์ภาวนาเพื่อรำลึกถึงปฐมบรมศาสดา นานักเทพ พระศาสดาแห่งศาสนาซิกข์ครบรอบคล้ายวันประสูติและครบรอบ551ปีแห่งศาสดาซิกข์ โดยมีแขกผู้มีเกียรติ อาทิ ตัวแทนจากสถานทูตอินเดียประจำประเทศไทย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายวิทยา คุณปลื้ม อดีตนายกองค์การบริหารส่วนชลบุรี นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาแ ละพี่น้องชาวซิกข์เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงและรับประทานอาหารร่วมกัน รวมถึงจัดให้มีการสวดมนต์ ภาวนารำลึกถึงคำสอนของพระศาสดา ซึ่งเป็นอมตะตลอดกาล

จากนั้นในเวลา13.00น.พิธีกรผู้ดำเนินพิธีกล่าวเรียนเชิญตัวแทนจากฑูตอินเดียประจำประเทศไทยกล่าวต้อนรับและพบปะพี่น้องชาวซิกข์ในพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงที่มาร่วมงานบุญ ต่อด้วย นายวิทยา คุณปลื้ม อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวขอบคุณคณะกรรมการวัดซิกข์ พร้อมอวยพรขอให้ทุกท่านประสบแต่ความโชคดี จากนั้นประธานวัดซิกข์ได้มอบผ้าให้กับนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาและนายวิทยา คุณปลื้ม ส่วนภายในงานได้จัดเลี้ยงอาหารให้กับผู้มาร่วมงานบุญ.