วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+กองทัพเรือชุมชน

จับเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อน 2.5หมื่นลิตร ปรับกว่า 1.78 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.64 ระหว่างเวลา 15.00-22.00น. พลเรือโท โกวิท อินทร์ พรหม ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1  ได้สั่งการให้บูรณาการร่วมกันระหว่าง ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรปราการ (ศรชล.จว.สป.) โดย ศรชล.จว.สป. ให้ นาวาเอก สุระชัย ยงกัน รองผอ.ศรชล.จว.สป. อำนวยการให้ ว่าที่ น.อ.สุรศักดิ์ สิริวัฒนานุสรณ์ หน.ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสมุทรปราการ (หน.ศคท.จว.สป.) ,ส.รน.3 กก.4 บก.รน. ,จท.ภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ และสรรพสามิตสมุทรปราการ ตรวจสอบจับกุมเรือ ธนธานี เป็นเรือประเภทบำบัดของเสีย ลักลอบบรรทุกน้ำมันดีเซล ซึ่งยังไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิต มีลูกเรือสัญชาติไทย จำนวน 2 คน ไม่มีเอกสารหลักฐานการเสียภาษีสรรพสามิต และหลักฐานผ่านพิธีการทางศุลกากรมาแสดง ในระวางบรรทุกน้ำมัน จำนวน 25,000 ลิตร ขณะจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือทรัพย์สินไทย ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

จากนั้น ได้ควบคุมลูกเรือ 2 คน มาที่สรรพสามิตสมุทรปราการ เพื่อนำตัวผู้ต้องหาส่งผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 โดยได้ดำเนินการตามกฎหมาย เปรียบเทียบปรับตาม พรบ.สรรพสามิต เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 1,787,100 บาท ต่อไป.
ภาพ/ข่าว ปชส.ศรชล.ภาค 1