-จิตอาสาชุมชน

ตำรวจพัทยา ร่วมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และเมืองพัทยา ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ วัดเขาพระใหญ่

ที่ วัดเขาใหญ่ พ.ต.ท.นิทัศน์ แหวนประดับ รองผกก.ป.สภ.เมืองพัทยา พร้อมด้วย พ.ต.ต.อรุษ สภานนท์ สารวัตรจราจร สภ.เมืองพัทยา ข้าราชการตำรวจ (จิตอาสา) จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” โดยได้ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด ทาสีตีเส้นบริเวณจุดจอดรถ รวมถึงการตัดแต่งต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่วัดเขาพระใหญ่

ด้านพ.ต.ท.นิทัศน์ แหวนประดับ รองผกก.ป.สภ.เมืองพัทยา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ จิตอาสา ได้เห็นคุณค่าและช่วยกันรักษาความสะอาดของสถานที่สำคัญ ในพื้นที่ ของเมืองพัทยา และอยากให้ข้าราชการตำรวจได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำความดี ถวายพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทำงานเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ได้เห็นทุกคนร่วมมือร่วมใจกันอย่างสามัคคี มีจิตสาธารณะ ในการทำกิจกรรม

กิจกรรมในครั้งนี้แบ่งการดำเนินการเป็น 4 กิจกรรม ประกอบด้วย 1.การทำความสะอาดเก็บขยะ พื้นที่รอบวัดเขาพระใหญ่ 2.การตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบังทัศนียภาพ

3.ทาสีตีเส้นบริเวณจุดจอดรถ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาสักการะบูชา บนวัดเขาพระใหญ่ โดยได้มีการแบ่งช่องจอดรถขนาดความกว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร ซึ่งเป็นไปตามมาตรทางของงานจราจร

และการติดตั้งไฟโซล่าเซล เพิ่มแสงสว่างในพื้นที่จุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดเหตุอาชญากรรม จำนวน 10 จุด.