วันพุธ, เมษายน 24, 2024
Latest:
+ภาพข่าว

ส่งสับปะรด ระยอง 2,500 กก. เป็นกำลังใจให้ รพ.สนามพลเรือน ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า

ที่ โรงพยาบาลสนามพลเรือน ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี บุคคลผู้ใจดีขอร่วมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ บุคคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยและเฝ้าดูอาการป่วยจากเชื้อ โควิด 19 โดย นางฉัตรสุดา กาญจนรัตน์ ปราณี ภู่แพรพนิดา จินายน เสขสิริ ปิยะเวช สีแก้ว เทพคำดี พรสุข ลิ้มสถิตย์ อาภรณ์ ศรีรองเมืองสุนันทา พรหมโรจน์ อภินิตา บุญกัลยา ติรพรทิพา ตีระวนิช ปรียาภรณ์ วิเวกาภิรัต และสรรญา อยู่โพธิ์ ได้ร่วมกันอุดหนุนซื้อ สับปะรดระยอง จากเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด จังหวัดระยอง จำนวน 2,500 กิโลกรัม มอบให้แก่โรงพยาบาลสนามพลเรือน ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ โดยมี นาวาโท ชัยชาญณรงค์ วังคะฮาด หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมกล่าวขอบคุณกำลังใจที่มอบให้ในครั้งนี้ และพร้อมจะดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป
ภาพ/ข่าว ปชส.โฆษกกองทัพเรือ