“บิ๊กแป๊ะ” ประชุม SOP เสนอกระบวนการมาตรฐานของเมืองพัทยา move on เตรียมพร้อมรองรับเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวไตรมาสสุดท้าย

ที่ห้องรับรอง ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี (13พ.ค.2564) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา และนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้แทนภาคกลางและภาคตะวันออก สสปน. หรือสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) Thailand Convention & Exhibition Bureau หรือ TCEB ในฐานะผู้เชื่อมโยงสัญญาณประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเชัน Zoom ร่วมกับคณะทำงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดประชุมสัมมนา และผู้ประกอบการท่องเที่ยวพัทยา เรื่อง SOP (Standard Operation Procedures)

การประชุมออนไลน์เรื่อง SOP เป็นการเสนอกระบวนการมาตรฐานของเมืองพัทยา เพื่อรองรับในการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ เป็นการสร้างความมั่นใจในมาตรฐานสาธารณสุขและประทับใจในมาตรฐานการดูแลต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยจะดำเนินการในระยะเวลา 3 เดือนนี้ เพื่อเข้าสู่สถานการณ์ที่คาดว่าจะปกติขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีตามที่คณะทำงานได้การคาดการณ์ไว้

ทั้งนี้ การประชุม SOP ในครั้งนี้ มีสาระสำคัญในเรื่องของการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของประชาชนในเมืองพัทยา ที่ตั้งเป้าจะดำเนินฉีดวัคซีนต้องให้ได้ร้อยละ 70 ในช่วงเดือน ก.ค.64 จึงต้องมีการประชุมวางแผนขับเคลื่อน (move on) ไว้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อม โดยเมืองพัทยาจะได้รวบรวมเป็นข้อมูลนำเสนอผ่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ไปยังกระทรวงการท่องเที่ยว และสำนักนายกรัฐมนตรี ตามลำดับนับจากนี้ต่อไป