วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+คมนาคมบริหารท้องถิ่น

เมืองพัทยาเล็งขยายถนนชัยพฤกษ์ 1-2 รองรับการเติบโตสมฐานะเมืองท่องเที่ยวและกีฬาระดับโลก

พัทยา (12 พ.ค.2564) นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักผังเมือง และสำนักการช่างเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวถนนบริเวณถนนชัยพฤกษ์ 1 และ 2 แยกสุขุมวิท เพื่อดูสภาพพื้นที่หลังนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มีนโยบายให้เมืองพัทยาเร่งสำรวจและดูแนวเขตถนนตลอดเส้นทางสายชัยพฤกษ์ตั้งแต่ชายหาดพัทยาไปจนถึงสนามกีฬาแห่งชาติแห่งภาคตะวันออก เพื่อกำหนดแนวทางการขยายผิวจราจรรองรับความเติบโตและโครงการอำนวยความสะดวกสนามกีฬาระดับชาติให้สมกับการเป็นเมืองท่องเที่ยวและกีฬาระดับโลก

นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่านายกเมืองพัทยามีนโยบายที่จะให้ขยายผิวการจราจรทั้ง 2 ฝั่งของถนนชัยพฤกษ์ ซึ่งในอนาคตจะเป็นถนนสายสำคัญที่ใช้ในการรองรับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ถือเป็นมุมมองและวิสัยทัศน์ในเรื่องของการวางแผนเพื่ออนาคต

นายพัฒนา กล่าวว่าจากการสำรวจดูพบว่าแนวถนนเดิมโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกที่มุ่งหน้าลงสู่ทะเลมีลักษณะคับแคบ ขณะที่การจราจรหนาแน่น แต่เมืองพัทยาได้มีการกันแนวเขตและระยะร่นของอาคารไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงมอบหมายให้สำนักผังเมืองมาสำรวจและออกแบบแนวทางการขยายผิวจราจร เบื้องต้นกำหนดไว้ว่าจะขยายออกข้างละ 12 เมตร รวมขนาดความกว้าง 24 เมตรหรือขนาด 6 เลน โดยแผนงานดังกล่าวนอกจากจะออกแบบการขยายผิวจราจรแล้ว ยังจะต้องดูเรื่องของอาคารและที่ดินที่อยู่ในแนวซึ่งจะต้องมีการขอออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนด้วย ทั้งนี้จะเร่งจัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณจากสภาเมืองพัทยาในการดำเนินการเร่งด่วนต่อไป.