ผู้ใช้น้ำเฮ! กปภ.พัทยาพร้อมแบ่งเบาภาระผู้ใช้น้ำช่วงวิกฤตโควิด-19 ลดค่าน้ำ10% 2 เดือน “พ.ค-มิ.ย.2564”

ตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประชาชน ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ระลอกสาม โดยในส่วนของการประปามีมติให้ลดค่าใช้น้ำ10 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2564

ด้านนส.วิไลรัตน์ กิตติโรจน์พาณิช หัวหน้างาน 8 งานจัดเก็บรายได้ 3 การประปาส่วนภูมิภาคพัทยาเปิดเผยว่า มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ในส่วนของผู้ใช้น้ำประปา ให้ลดค่าน้ำประปาลงร้อยละ 10 เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) เป็นระยะเวลา 2 เดือน ในรอบใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาค พัทยา จะดำเนินการลดค่าน้ำประปาร้อยละ 10 เริ่มเดือนพฤษภาคม- มิถุนายน นี้เป็นต้นไป

ส่วนของบ้านพักอาศัยที่เข้าข่ายในการลดค่าน้ำประปา ประกอบไปด้วยประเภท 1.1 ที่อยู่อาศัย , ประเภทที่ 1.2 ที่อยู่อาศัยของรัฐ , ประเภทที่ 1.3 สถานที่พักอาศัยและประกอบการค้าเพียงเล็กน้อย ,ประเภท 1.6 คอนโดมิเนียม บ้านเช่า และประเภทที่ 2.9 ประเภทธุรกิจขนาดเล็ก SME เป็นต้น โดยการลดค่าน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาคพัทยาจะลดค่าน้ำในบิลให้เรียบร้อย ตามมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด-19 ซึ่งนับเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนผู้ใช้น้ำประปาเป็นรอบที่ 3

นส.วิไลรัตน์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ การประปาส่วนภูมิภาคพัทยายังได้ขยายระยะเวลาในการชำระค่าน้ำจาก 10 วันออกบิล เป็น 20 วัน เป็นการยืดเวลาเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนอีกทางหนึ่ง และในกรณีผู้ใช้น้ำรายใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องของค่าน้ำที่ประสบภาวะขาดทุน หรือได้รับผลกระทบเกี่ยวกับวิกฤตโควิด-19 ไม่สามารถที่จะชำระค่าน้ำตามยอดได้ทั้งหมดในคราวเดียว สามารถติดต่อขอผ่อนชำระได้ที่การประปาส่วนภูมิภาคพัทยา ในวันและเวลาราชการ.