+ชุมชนสิ่งแวดล้อม

พายุฝนถล่มสัตหีบ เรือประมงจม 11 ลำ วัดบ้านเรือนประชาชนพังเสียหาย

จากกรณีช่วงเวลา 02.00 น.ของวันที่ 6 พ.ค.2564 ได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และคลื่นลมแรงครอบคลุมทุกพื้นที่ใน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ส่งผลให้ต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนประชาชนพังทำให้ได้รับความเสียหาย ร่วมไปถึงเรือประมงพื้นบ้าน จมไปถึง 11 ลำ บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 20 หลัง

ต่อมา นายวันชาติ วรรณพราหมณ์ ปลัดอำเภอสัตหีบ รักษาราชการแทนนายอำเภอสัตหีบ เดินทางมาสำรวจความเสียหาย ร่วมกับ นายประเสริฐ พิทักษ์กรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร พ.ต.อ.ปัญญา ดำเล็ก ผกก.สัตหีบ นางพิกุล โสภา ปลัดอำเภอสัตหีบ กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ฝ่ายความมั่นคงเภอสัตหีบ ประมงอำเภอสัตหีบ กำนัน ผญบ.ต.แสมสาร พบว่ากลุ่มประมงพื้นบ้านเขาล้าน ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เรือจม 11 ลำ กู้คืนได้ทั้งหมด ได้รับความเสียหายจำนวน 4 ลำ บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 20 หลัง วัดช่องแสมสาร ได้รับความเสียหาย จากแรงลมทำให้หลังคาพังเสียหาย และมีต้นไม้ล้มทับบ้านจนได้รับความเสียหาย

ในเบื้องต้นองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร ได้เข้าไปช่วยเหลือตัดต้นไม้และช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านในเบื้องต้นโดยร่วมกับกำนัน ผญบ.ต.แสมสาร ทั้งนี้ กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบได้เข้าไปเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบหนักจำนวน 7 ราย โดยมอบถุงยังชีพ และเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ และ ทางอบต.แสมสาร จะได้ให้ช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไป

นอกจากนี้ นายวันชาติ วรรณพราหมณ์ ปลัดอำเภอสัตหีบ รักษาราชการแทนนายอำเภอสัตหีบ ได้สั่งการไปยังเทศบาล,อบต ในพื้นที่ ให้ลงสำรวจและเข้าช่วยเหลือทุกพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฝนลมแรงแล้ว.