มติเอกฉันท์..’สรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร’ นั่งตำแหน่งนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ปี 2565-2567

ที่โรงแรมอนาอนัน พัทยา จ.ชลบุรี (22 พ.ย.2565) สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก จัดให้มีการเลือกตั้งนายก อุปนายก และคณะกรรมการบริหารสมาคม โรงแรมไทยภาคตะวันออก ประจำปี 2565-2567 เพื่อรองรับกรรมการชุดใหม่ โดยมีสมาชิกสมาคมจากผู้ประกอบการโรงแรม ที่พักต่างๆ เข้าร่วม

เนื่องด้วยที่ผ่านมา นายพิสูจน์ แซ่คู นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกคนเก่า มีปัญหาด้านสุขภาพจึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และขอลาออกจากตำแหน่งนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ทางคณะกรรมการสมาคม จึงได้จัดเลือกตั้งในครั้งนี้ขึ้น

ทั้งนี้ มติในที่ประชุมสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ต่างมีมติเป็นเอกฉันท์สนับสนุนให้ นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร อดีตนายกสมาคมฯ กลับมาดำรงตำแหน่งนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก อีกครั้ง โดยมีวาระการบริหารงานสมาคมฯรวม 2 ปี คือ ตั้งแต่ปี 2565-2567

ด้าน นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งครั้ง ส่วนงานที่จะเร่งดำเนินการคือการวางแนวทางการตลาดเพื่อปลุกเศรษฐกิจท่องเที่ยว ที่พัก โรงแรม ให้กลับมาอีกครั้งหลังภาวะโควิด-19 คลี่คลาย