วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+covid-19ชุมชนท่องเที่ยวสาธารณสุข

ชาวบ้านเกาะล้าน พร้อมใจลงมติ ปิดเกาะงดรับนักท่องเที่ยว ป้องกันโควิด-19

ที่ วัดใหม่สำราญ คณะกรรมการชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ได้จัดประชาคมชุมชนเกาะล้านขึ้น โดยมี นายบุญเชิด บุญยิ่ง ประธานชุมชนบ้านเกาะล้าน พร้อมด้วย คณะกรรมการชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา ชาวบ้าน, ผู้ประกอบการเอกชน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19 จำนวน 845 คน เพื่อหาแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

ทั้งนี้จากการร่วมหารือดังกล่าวในที่ประชุมได้มีการลงประชามติ ออกเสียงแสดงความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยต่อประเด็นการปิดเกาะล้าน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ พร้อมด้วยการติดตั้งจุดคัดกรองบนเกาะรวม 2 จุด คือบริเวณท่าหน้าบ้าน และหาดตาแหวน รวมถึงเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดบนเกาะอย่างใกล้ชิด

ผลการออกเสียง จากผู้มีสิทธิ 845 คน ซึ่งการลงคะแนน ประกอบด้วย ผู้ที่เห็นด้วยให้ปิดเกาะล้านแบบ “ห้ามทุกคนเข้า-ออกเกาะ 15 วัน” จำนวน 306 เสียง และปิดเกาะล้านแบบ “งดรับนักท่องเที่ยวอย่างน้อย 15 วัน” จำนวน 420 เสียง เปิดเกาะล้านต่อภายใต้มาตรการของจังหวัดชลบุรี 96 เสียง และไม่แสดงความเห็น 4 เสียง ส่งผลทำให้ชาวบ้านเกาะล้านส่วนใหญ่มีมติเห็นด้วย ให้มีการปิดเกาะล้านเป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 -20 พฤษภาคม 2564 แม้ปัจจุบันยังไม่มีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยโควิด-19 อยู่บนเกาะล้านแต่อย่างใด

สำหรับการปิดเกาะล้านป้องกันโควิด-19 รอบ 3 ในครั้งนี้จะมีทีมอาสา covid-19 ชุมชนเกาะล้าน ค่อยติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคในเขตบ้านเกาะล้าน รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชาวบ้าน และหามาตรการในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม ดูแลพื้นที่เกาะล้านให้อยู่ในภาวะปลอดภัยสูงสุดด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ มาตรการการล็อคดาวน์พื้นที่เกาะล้านตั้งแต่วันที่ 5- 20 พฤษภาคม 2564 อาทิ 1.ที่พักรีสอร์ทต่างๆ ขอให้เคลียร์นักท่องเที่ยวออกทั้งหมดภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 และงดรับนักท่องเที่ยวชุดต่อไปจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย 2.ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เกาะล้าน ให้นำบัตรประชาชนไปติดสติ๊กเกอร์ ด้วยตัวเองที่ศูนย์อำนวยการท่าเรือ ในเวลา 09.00-12.00 น.เท่านั้น ส่วนกรณีเป็นช่างรับเหมาภายในเกาะล้าน ที่จำเป็นต้องเดินทางบ่อย จะต้องมีนายจ้างรับรอง ทั้งนี้หากมีบุคคลภายนอกเกาะล้านมีความประสงค์เข้ามาทำกิจธุระในพื้นที่เกาะล้าน จะต้องแจ้งขออนุญาต ณ ศูนย์อำนวยการโควิด และจะต้องมีบุคคลในพื้นที่เกาะล้านรับรองแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

3. ห้ามหาบเร่แผงลอย คนขายลอตเตอรี่ จากฝั่งพัทยาเข้าพื้นที่เกาะล้านโดยเด็ดขาด ส่วนปรษณีย์ ขนส่งเอกชน ให้นำจ่ายจดหมายหรือพัสดุที่ท่าเรือหน้าบ้านเท่านั้น 4.เรือโดยสาร ปรับเวลาวิ่งวันละ 2 เที่ยว ดังนี้ ออกจากพัทยา เวลา 07.00และ18.00 น.ออกจากเกาะล้าน เวลา 07.00และ18.00น. ส่วนเรือขนส่งอาหารสดช่วงเช้าและเรือขนส่งสินค้า ห้ามมิให้บุคลคนอื่นโดยสารมากับเรือโดยเด็ดขาด และ5.ร้านอาหาร ให้ซื้อกลับบ้านเท่านั้น งดนั่งทานที่ร้านโดยเด็ดขาด

อย่างไรก็ตาม หลังจากได้มติดังกล่าวแล้วทางคณะกรรมการชุมชนบ้านเกาะล้านจะนำผลประชามติรายงานให้ทางเมืองพัทยารับทราบ ก่อนเสนอต่อไปยังคณะกรรมการจังหวัดชลบุรีพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง ก่อนสรุปผลการดำเนินการที่ชัดเจนก่อนเป็นประกาศให้ทราบต่อสาธารณชนต่อไป.