covidchon

สถานการณ์โควิด-19 จ.ชลบุรี วันที่ 29 เม.ย.2564 ผู้ติดเชื้อกลับมาเกินร้อยต่อเนื่อง ตายเพิ่ม1คน

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 06.30 น.สสจ.ชลบุรีรายงานสถานการณ์โควิด-19 ในจ.ชลบุรี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 112 ราย จำแนกได้ดังนี้

1. ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากสถานบันเทิงอื่น ๆ จำนวน 10 ราย ได้แก่
1.1 808 Club Pattaya 1 ราย
1.2 สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน Berlin บางแสน 1 ราย
1.3 สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน BONE PUB 1 ราย
1.4 สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน Top one รัชดา กทม. 3 ราย
1.5 สัมผัสผู้ป่วยยืนยันสถานบันเทิงในอำเภอเมืองชลบุรี 4 ราย

2. ร้าน KBBQ 1 ราย

3. โต๊ะสนุ๊ก ตลาดโต้รุ่งบ้านบึง 1 ราย

4. สัมผัสผู้ป่วยยืนยันสถานประกอบการ 4 ราย

5. สัมผัสผู้ป่วยยินยันจากวงสังสรรค์และเดินทางไปต่างจังหวัด จำนวน 19 ราย ได้แก่
5.1 สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จ.ปทุมธานี 1 ราย
5.2 สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน กทม. 3 ราย
5.3 สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จ.นนทบุรี 1 ราย
5.4 สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จ.ภูเก็ต 1 ราย
5.5 สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จ.ระยอง 5 ราย
5.6 สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จ.สมุทรปราการ 7 ราย
5.7 สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จ.อยุธยา 1 ราย

6. บุคลากรทางการแพทย์ (จากการทำงาน) 1 ราย

7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน(ระหว่างสอบสวนโรค 36 ราย)

8. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 40 ราย

วันนี้มีการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 124 ราย และค้นหาเชิงรุกอีกจำนวน 956 ราย (อยู่ระหว่างการรอผลตรวจ)
การค้นหาเชิงรุกรถพระราชทาน อีก1,044 ราย

ขณะนี้มีการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 จากสถานบันเทิงใน กทม. และแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วในจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งการระบาดสู่สถานบันเทิงในจังหวัดชลบุรี และแพร่เชื้อไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิด การระบาดส่วนใหญ่ของชลบุรี ยังอยู่ในกลุ่มสถานบันเทิงในอำเภอเมืองและอำเภอบางละมุง มีส่วนที่เป็นผู้สัมผัสและเป็นบุคคลในครอบครัว ยังรอการสอบสวนอีก 40 ราย

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ แม้การตรวจครั้งแรกจะไม่พบเชื้อ แต่มีหลายๆ รายตรวจพบเชื้อในครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว 14 วัน

หลังสงกรานต์ อาจมีการนำเชื้อเข้าไปแพร่ในสถานที่ทำงาน เช่น ออฟฟิต โรงงานได้ จึงขอความร่วมมือ ดังนี้
1. เลิกงาน ไม่สังสรรค์
2. อาหาร ต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วยกัน
3. ป่วยต้องหยุด
4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที
5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

จังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป ขอความร่วมมือบุคคลที่ไปเที่ยวสถานบริการตามประกาศ หรือ สถานบริการใน กทม. ปริมณฑล เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อเข้ารับการรักษา ไม่ให้แพร่เชื้อต่อไป
#อยู่ห่างกัน_หมั่นล้างมือ_แมสก์ต้องใส่_สแกนไทยชนะ