เมืองพัทยาจัดชุดปฏิบัติการทำความสะอาดสำนักสงฆ์หนองอ้อ ลดความเสี่ยงแพร่ระบาดโควิด-19

ที่ สำนักสงฆ์หนองอ้อ นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย คณะทำงานนายกเมืองพัทยา พระภิกษุสงฆ์ และเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ร่วมทำความสะอาด ล้างพื้นโบสถ์ เมรุ ศาลาการเปรียญ และพื้นที่โดยรอบสำนักสงฆ์ เพื่อป้องกันการและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพระภิกษุสงฆ์ และสาธุชนที่มาทำบุญและประกอบกิจภายในสำนักสงฆ์

สำหรับการทำความสะอาด ในครั้งนี้เป็นการสั่งการของนายกเมืองพัทยา ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพระภิกษุสงฆ์ และประชาชน อีกทั้งยังได้เน้นย้ำประชาชนให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท การ์ดไม่ตก เพื่อป้องกันตัวเองหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19ระลอกที่ 3