คนทำประกันสังคมเฮ! ก.แรงงานตั้งศูนย์คัดกรองโควิด-19 กลุ่มผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ชลบุรี

ที่ห้องประชุมมิตรไมตรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมร่วมกับฝ่ายปกครอง หัวหน้าส่วนราชการของจังหวัด และ รพ.ในเครือข่ายจังหวัดชลบุรี

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 ที่พบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก และส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการทำให้เชื้อเกิดการแพร่กระจายไปในวงกว้าง อีกทั้งในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีสถานที่ท่องเที่ยวมีนิคมอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก ประกอบกับกระทรวงแรงงาน มีนโยบายในการช่วยแบ่งเบาภาระด้านสาธารณสุข ในการจัดตั้งศูนย์ตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้แก่ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และม.40 เพื่อคัดกรองและค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน และนักท่องเที่ยว

จากการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมมีมติให้จัดตั้งศูนย์คัดกรองโควิด-19 ณ หอประชุมอำเภอศรีราชา โดยจะเริ่มเปิดศูนย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย.-15 พ.ค.64 ผู้ประกันตนที่จะได้รับสิทธิตรวจคัดกรอง จำนวน 25,000 คน โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี