วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+การศึกษาชุมชน

โรงเรียนเมืองพัทยา มอบเกียรติบัตรนร.ป.6 เรียนดี มีความประพฤติดี

(6 เมษายน 2564) ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 2 คณะครูโรงเรียนเมืองพัทยา 2 นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์ สำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จะสำเร็จการศึกษา จำนวน 134 คนเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และได้รับรางวัลเกียรติบัตรจากทางโรงเรียน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษา พร้อมแนะแนวทางการศึกษาที่เหมาะสมให้กับนักเรียน

ทั้งนี้หลังได้เวลา ทางคณะครูได้ทำการมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนที่เรียนดี , นักเรียนที่มีจิตสาธารณะ , นักเรียนมารยาทดี , นักเรียนกิจกรรมดี โดยนักเรียนที่ได้รับประกาศนียบัตรในครั้งนี้ มาจากการโหวตของเพื่อนนักเรียนในห้องและครูประจำชั้น จากนั้นเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นอันจบพิธี.