+บริหารท้องถิ่นเทศกาลสงกรานต์

เมืองพัทยากำชับหน่วยงานเร่งงานก่อสร้างถนนพัทยาใต้ คืนพื้นที่จราจรก่อนสงกรานต์ อำนวยความสะดวกคนเดินทาง

หลังจากที่เมืองพัทยา ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) หรือ CAT Telecom บูรณาการงานก่อสร้าง 4 โครงการ ประกอบด้วย 1.การดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคบิลใต้ดิน ตั้งแต่บริเวณถนนพัทยาใต้ถึงปากทางสุขุมวิท 2.งานวางท่อส่งน้ำ HDPE 400 เมตร แยกสุขุมวิทถึงวัดชัยมงคล และปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำ HDPE 315 มิลลิเมตร ถนนพัทยาใต้ฝั่งขวา ของการประปาส่วนภูมิภาค 3.งานปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ งานปรับปรุงทางเท้า และงานปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนพัทยาใต้ ของเมืองพัทยา และ4.การก่อสร้างและปรับปรุงระบบสื่อสารเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนพัทยา CAT Telecom รวมงบประมาณในการดำเนินการ 4 หน่วยงาน 700 ล้านบาท ซึ่งการก่อสร้างแบบบูรณาการร่วม 4 หน่วยงาน เพื่อลดปัญหาการขุดเจาะผิวถนนสร้างความเดือนร้อนให้ประชาชน และเป็นพื้นที่แรกในการดำเนินการก่อสร้างร่วมของหลายหน่วยงาน

ต่อมาเมื่อวันที่ 7 เม.ย.นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เดินทางมาตรวจดูความคืบหน้าบริเวณถนนพัทยาใต้ เพื่อเร่งรัดและติดตามงาน การก่อสร้างปรับปรุงถนนเส้นพัทยาใต้ ของทุกภาคส่วน เช่น ระบบไฟฟ้าใต้ดิน, การขยายท่อประปา,สายสื่อสารใต้ดิน, ฟุตบาธทางเท้า และผิวการจราจร รวมไปถึงการเร่งคืนสภาพผิวการจราจร ช่วงวันหยุดเทศการสงกรานต์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ทั้งด้านการจราจรและความปลอดภัย โดยมีตัวแทนหน่วยงาน ต่าง ๆ เจ้าหน้าที่สำนักช่าง และตัวแทนบริษัทรับเหมา ร่วมมาดูหน้างานด้วย

นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ตั้งแต่เริ่มมีการก่อสร้างบริเวณถนนพัทยาใต้ที่ผ่านมาได้มาติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง และในอีกไม่กี่วันจะถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์และเป็นวันหยุดยาว ด้วยความห่วงใยของนายกเมืองพัทยา จึงได้สั่งการให้ดจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการต่างๆ บริเวณถนนพัทยาใต้ รวมไปถึงบนฟุตบาธทางเท้าที่ยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งผลให้การสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมไปถึงผู้ประกอบร้านค้า ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งการมาดูหน้างานในครั้งนี้ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินงานและเก็บงานหลังการก่อสร้างให้เป็นเรียบร้อย ลดปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

นายพัฒนา ระบุด้วยว่า จากการลงพื้นที่พบว่าการดำเนินการของแต่ละหน่วยงานทั้ง 4 หน่วยงาน ยังเป็นไปตามแผนที่กำหนดและยังอยู่ในช่วงเวลาของสัญญาจ้าง แม้ยังไม่หมดสัญญาจ้างของแต่ละหน่วยงานเมืองพัทยาก็ไม่อยากให้รอจนหมดสัญญา หากเป็นไปได้อยากจะให้เร่งดำเนินการก่อสร้าง เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง

รองนายกเมืองพัทยา กล่าวด้วยว่า อยากจะขออภัยประชาชนที่พักอาศัยบริเวณถนนพัทยาใต้ ด้วยได้มีการบูรณาการร่วมกันในการก่อสร้างแบบครั้งเดียวเสร็จ เพื่อป้องกันการขุดเจาะผิวถนนซ้ำซาก ทำให้การก่อสร้างอาจจะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าที่ควร ทั้งนี้จะเร่งกำชับทุกหน่วยงานให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยในส่วนผิวจราจรตั้งแต่แยกพัทยาใต้ไปถึงแยกสื่อสารนั้น ขณะนี้ก่อสร้างเสร็จแล้วและจะคืนผิวจราจรให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ก่อนสงกรานต์นี้ ส่วนถนนพัทยาเหนือ ขณะนี้การไฟฟ้าได้เร่งคืนผิวจราจร ด้วยที่ผ่านมาการคืนผิวจราจรบนถนนพัทยาเหนือของการไฟฟ้าไม่เรียบร้อย เมืองพัทยาสั่งการให้ดำเนินการใหม่ทั้งหมด คาดว่าก่อนวันที่ 9 เมษายนนี้ก็จะแล้วเสร็จ.