เสร็จตามแผน! โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำจอมเทียนสาย 2 “ตลาดร่มโพธิ์-โค้งดงตาล” เปิดให้รถสัญจรได้ตามปกติ

หลังจากที่เมืองพัทยาดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนจอมเทียนสาย 2 ช่วงตลาดร่มโพธิ์ถึงโค้งดงตาล เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากบริเวณถนนจอมเทียนสาย 2 ช่วงหน้าตลาดร่มโพธิ์ ซึ่งมีลักษณะเป็นเนินและที่ราบต่ำที่รองรับน้ำจากบริเวณด้านหลังตลาดและใกล้เคียง จนทำให้เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซาก สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่พักอาศัย ประกอบอาชีพ และผู้ที่สัญจรผ่านไปมาเป็นอย่างมาก

สำหรับการก่อสร้างครั้งนี้ มีการออกแบบปรับปรุงขยายท่อระบายน้ำให้กว้างขึ้น รวมทั้งการเพิ่มช่องทางการระบายน้ำลงทะเลให้มากขึ้นกว่าเดิม ทั้งการปรับปรุงท่อระบายน้ำเดิมให้มีศักยภาพในการรองรับการระบายน้ำได้เพียงพอ ซึ่งจะแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่

ช่วงที่ 1 ตลาดร่มโพธิ์ถึงช่วงโค้งมัจฉานุ ตลอดแนวความยาว 500 เมตร ที่จะวางท่อระบายน้ำแบบ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,600 เมตร พร้อมบ่อพัก ก่อนจะจัดทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ช่วงที่ 2 จากบริเวณโค้งมัจฉานุถึงโค้งดงตาล ตลอดแนวความยาว 450 เมตร ด้วยการวางท่อระบายน้ำแบบ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,600 เมตร รวมกว่า 280 ล้านบาท ระยะเวลาการก่อสร้างรวม180 วัน

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เม.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่าการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนจอมเทียนสาย 2 ช่วงตลาดร่มโพธิ์ถึงโค้งดงตาล ได้แล้วเสร็จพร้อมคืนพื้นผิวการจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้รถสัญจรไปมาได้ตามปกติแล้ว หลังจากนี้จะมีการทาสีตีเส้นแบ่งช่องทางการจราจรต่อไป

การก่อสร้างบริเวณแยกมัจฉานุถึงแยกจอมเทียนซอย 7 ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 กำหนดสิ้นสุดการก่อสร้างในวันที่ 4 เมษายน 2564 ทั้งนี้ ผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนสัญญาทำให้สามารถคืนผิวจราจรให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ก่อน เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด.