วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+บริหารท้องถิ่น

ทต.หนองปลาไหลระดมสมอง แก้ไขปรับปรุงแบบสวนสาธารณะ หลังพบสถานที่จริงกับนสล.เนื้อที่ไม่ตรงกัน

ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เมื่อวันที่ 19 มี.ค.2564 นายบวร มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วย นายยศพงษ์ ลินทอง กำนันตำบลหนองปลาไหล เจ้าหน้าที่กองช่าง และผู้แทนชาวบ้าน ร่วมประชุมแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบสวนสาธารณะเทศบาลตำบลหนองปลาไหล หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประชุมหารือ พร้อมวางแบบแปลนในการดำเนินการสร้างสวนสาธารณะไปแล้ว แต่ปรากฏว่าเมื่อมีการรังวัดที่ดิน พบว่าเนื้องที่จริงของสวนสาธารณะที่วัดได้ประมาณ 40ไร่ แต่เนื้อที่ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) มีเพียง 23 ไร่ ดังนั้นจึงทำให้เนื้องที่จริงกับเนื้องที่ใน นสล.ไม่ตรงกัน ดังนั้นทางเทศบาลจึงต้องเร่งดำเนินการแก้ไขแบบ พร้อมขยับพื้นที่ให้ตรงกับพื้นที่จริง

นายบวร มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เผยว่า สำหรับการประชุมวันนี้เพื่อเป้ฯการร่วมกับขยับแบบและแก้ไขแบบ ให้ตรงกับเนื้องที่จริง แต่ยังคงในเรื่องของกิจกรรมลานสันทนาการทุกอย่างเอาไว้ อาจจะมีการขยับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ อาทิ สวนสาธารณะ ลานจอดรถ เป็นต้น แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ในการเปลี่ยนแปลงแบบในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการแก้ไขแบบทั้งหมด แต่เป็นการปรับแต่งแบบให้สอดคล้องกับพื้นที่จริงที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น ในที่ประชุมได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยและพร้อมที่จะนำเสนอองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อให้สภาอบจ.เห็นชอบเพื่ออนุมัติงบประมาณในการดำเนินการต่อไป

สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดสร้างสวนสาธารณะเทศบาลตำบลหนองปลาไหลครั้งที่เป็นจำนวนเงิน 20 ล้านบาท และงบประมาณทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหล 5 ล้านบาท ทั้งนี้หากสภา อบจ.พิจารณาการดำเนินการแก้ไขแบบสวนสาธารณแล้วพบว่าไม่ต้องดำเนินการแก้ไข คงต้องรอให้สภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหลชุดใหม่พิจารณาเห็นชอบ ถึงจะสามารถเริ่มดำเนินการได้.