วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+กองทัพเรือชุมชน

ผบ.กร.ให้การต้อนรับ รองผบ.ทร.ในการตรวจความพร้อม การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 9 มี.ค.64 พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ (ผบ.กร.) ตรวจความพร้อมในการซ้อมยิงอาวุธปล่อยนำวิถี พื้น-สู่-พื้น (Harpoon Block 1C) ในทะเลของเรือหลวงตากสิน และเรือหลวงสุโขทัย บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร ซึ่งเป็นเรือควบคุมบังคับบัญชา กองเรือเฉพาะกิจปฏิบัติการระยะไกล ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2564

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเน้นย้ำในการฝึกให้กำลังพล มีความพร้อมทั้งด้านองค์บุคคล (มีความรอบรู้ และร่างกายที่แข็งแรง) องค์วัตถุ (ยุทโธปกรณ์) และยุทธวิธี (การปฏิบัติ) รวมทั้งรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง ในการเตรียมการฝึกกองเรือเฉพาะกิจฯ เพื่อให้กำลังทางเรือของกองเรือยุทธการ ที่เข้าร่วมฝึก มีความพร้อมต่อการฝึกที่กำลังจะมาถึง ตลอดจนดำรงความพร้อมปฏิบัติการในทุกภารกิจ เป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ในการนี้ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.สิทธิพร มาศเกษม รองผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้อำนวยการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2564 ในโอกาสเดินทางมาตรวจความพร้อมของหน่วยต่างๆ ในพื้นที่สัตหีบที่เข้ารับการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2564 ณ เรือหลวงจักรีนฤเบศร ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ภาพ/ข่าว กองกิจการพลเรือน กองเรือยุทธการ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี รายงาน