+วันพ่อแห่งชาติ

จิตอาสาฯ ทต.หนองปลาไหล ร่วมทำกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

ที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล (4 ธันวาคม 2562) เหล่าคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมกันทำความสะอาดถนน และบริเวณโดยพร้อมพื้นที่ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร และวันแห่งชาติ โดยเหล่าคณะจิตอาสา ต่างแต่วกายด้วยเสื้อสีเหลือง พร้อมชุดจิตอาสา ผ้าพันคอ หมวกพระราชทาน ร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร นอกจากนี้ ยังเป็นการร่วมกับปรับสภาพภูมิทัศน์พื้นที่ตำบลหนองปลาไหลให้สวยงาม สะอาดตา เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยถนนที่ทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหลร่วมทำความสะอาด เริ่มตั้งแต่บริเวณถนนสายสันติคา เรื่อยไปข้าถนนสาย 331 ไปยังถนนเส้นฟาร์มจรเข้พัทยา.