วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+บริหารท้องถิ่นสิ่งแวดล้อม

เร่งปรับปรุงแก้มลิง พัทยา ให้ประชาชนใช้ประโยชน์

ตามที่เมืองพัทยาได้ประสานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC โดยบูรณาการร่วมงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นการลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มต่ำของเมืองพัทยาอย่างยั่งยืน ซึ่งปัญหาดังกล่าวถือได้ว่าส่งกระทบต่อภาพลักษณ์และภาพรวมของระบบเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้น

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยความคืบหน้าว่า เมืองพัทยาได้เสนอให้กรมชลประทานร่วมดำเนินการในการปรับปรุงแก้มลิงพัทยา บริเวณพื้นที่กว่า 20 ไร่ ริมถนนเลียบทางรถไฟ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยเมืองพัทยาเป็นเจ้าภาพ ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะเป็นจุดพักน้ำหากมีน้ำท่วมขังบริเวณทางรถไฟไปกักเก็บไว้ที่แก้มลิงดังกล่าว ก่อนจะส่งน้ำเพื่อเข้าระบบปรับคุณภาพน้ำ และส่งต่อไปยังอ่างเก็บน้ำชากนอก

นายสนธยา กล่าวอีกว่า ทางกรมชลประทานได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเมืองพัทยาว่า พื้นที่ที่จะดำเนินการจัดทำเป็นแก้มลิงได้นั้น ต้องมีพื้นที่ขนาดประมาณ 20-25 ไร่ ซึ่งพื้นที่บริเวณนั้นถือได้ว่าเป็นไปตามกำหนด โดยเมืองพัทยาจะได้ขยายพื้นที่รับน้ำให้เพียงพอ และบริเวณโดยรอบแก้มลิงนั้นจะปรับปรุงภูมิทัศน์ ตกแต่งต้นไม้ สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม เพื่อให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนด้วย.