-ชุมชน

บริการสุดประทับใจ..ปลัดทต.บางละมุง นำจนท.แบงก์กรุงไทย เคาะประตูบ้าน บริการทำ “ไทยชนะ” ให้ผู้สูงวัย-ป่วยติดเตียง

หลังจากที่รัฐบาลได้จัดทำโครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะเป็นมาตรการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

เทศบาลตำบลบางละมุง จ.ชลบุรี จึงได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย(สาขาเทพประสิทธิ์) เปิดจุดบริการประชาชน ณ บริเวณด้านข้างอาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลฯ เพื่อให้บริการรับลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการ / ร้านค้า / ผู้บริการรายย่อย มาลงทะเบียนฯรวมทั้งกลุ่มประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ผู้ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ชรา ที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

วันนี้ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาลตำบลบางละมุง นายสมคเนย์ เกษมสำราญ ผอ.กองสาธารณสุขเทศบาลฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย(สาขาเทพประสิทธิ์) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าลงพื้นที่เขตรับผิดชอบของตำบลบางละมุง เพื่อทำการลงทะเบียน ตามโครงการ “เราชนะ” ให้กับผู้ทุพพลภาพ คนชรา ผู้ป่วยติดเตียง โดยอำนวยความสะดวกเข้าหาประชาชน แบบเคาะถึงประตูหน้าบ้าน พบผู้ลงทะเบียนวันนี้ตามที่แจ้งประสงค์ความจำนงค์หรือตามที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตำบลบางละมุงจำนวน 8 ราย

ทั้งนี้สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย / ร้านค้า / ผู้บริการที่ไม่เป็นนิติบุคคล สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง โดยนำหลักฐาน ดังนี้ 1. บัตรประชาชนตัวจริง 2. รูปถ่ายสถานประกอบการรูปถ่ายสินค้าผลิตภัณฑ์รูปถ่ายที่มีผู้ประกอบการ เพื่อแสดงว่าเป็นเจ้าของหรือขายสินค้าหรือเป็นผู้ให้บริการจริง 3. บัญชีธนาคารกรุงไทย กรณีไม่มีมาเปิดบัญชีได้ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2564 นี้เท่านั้น

เน้นส่วนประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ต้องมายื่นลงทะเบียนโครงการเราชนะโดยใช้บัตรประชาชนตัวจริงแบบ SMART CARD ที่ยังไม่หมดอายุและไม่ชำรุดทั้งนี้เทศบาลฯและธนาคารกรุงไทยจะเปิดให้บริการแบบ ONE STOP SERVIC วันนี้จนถึงวันที่ 3 มี.ค.2564 เวลา 8.30 น.-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ เทศบาลตำบลบางละมุง บริเวณ ชั้นล่าง หลังอาคารลานจอดรถ

หมายเหตุ..สำหรับผู้ที่ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบางละมุงหากมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” ให้ญาติมาติดต่อขอลงทะเบียนหรือทางเจ้าหน้าที่จะไปบริการท่านถึงที่บ้านในโอกาสต่อไปหากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางละมุง โทร 038-240881