ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองปรือ นำเด็กร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันมาฆบูชา

บางละมุง:ที่วัดหนองปรือ (25 ก.พ.2564) นักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองปรือ นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล-ชั้นอนุบาล 3 กว่า 400 คน เดินจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมทำกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแต่ละครั้งทางโรงเรียนจะนำเด็กๆเรียนรู้กิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันต่างๆ พร้อมนำเด็กร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคม

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา รักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการทำกิจกรรมเก็บใบไม้บำเพ็ญประโยชน์ นอกจากจะเป็นการฝึกเด็กๆให้รู้จักทำความดีเพื่อสังคมแล้ว ยังเป็นการฝึกฝนให้เด็กๆเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละเพื่อสังคม รู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นอกจากนี้ ยังแฝงไว้ด้วยทักษะด้านของวิชาการ

ทั้งนี้ คณะครูให้เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3 เก็บใบไม้คนละ 10 ใบ ส่วนระดับชั้นอนุบาล 2 และ อนุบาล 1 เก็บใบไม้คนละ 5 ใบ ซึ่งเด็กๆ ต่างสนุกสนานกับการเก็บใบไม้เป็นอย่างมาก

ส่วนเด็กเล็กชั้นเตรียมอนุบาลนั้น ทางโรงเรียนได้ฝึกให้นั่งสมาธิ พร้อมกันนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้เด็กๆ ชวนผู้ปกครองร่วมมาทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชาด้วย.