-บริหารท้องถิ่น

เมืองพัทยา เดินหน้าศึกษาขยายเส้นทางรฟฟ.โมโนเรล คาบเกี่ยว 2เทศบาล “ห้วยใหญ่-นาจอมเทียน”

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยแผนพัฒนาโครงการรถไฟรางเบา หรือ โมโนเรล กรณีการศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการย้ายสถานีจอดจากเมืองพัทยาว่าในเบื้องต้นได้มีการตั้งงบประมาณในการศึกษาเพิ่มเติมโครงการขยายเส้นโครงการรถไฟรางเบา หรือ โมโนเรล เพื่อรองรับเส้นทางที่อาจจะมีการย้ายสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงพัทยา ซึ่งมีแนวโน้มมากว่าจะมีการเปลี่ยนสถานีจอดจากพื้นที่เมืองพัทยาไปยังพื้นที่ใหม่ ที่ยังรอความชัดเจนว่าจะลงที่ไหน ขณะที่ในส่วนของโครงการรถไฟรางเบานั้น ที่ผ่านมามีการศึกษาการขยายเส้นในเบื้องต้นไว้แล้ว โดยศึกษาเส้นทางเบื้องต้นไปที่บริเวณบ้านห้วยขวาง ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลห้วยใหญ่และนาจอมเทียน เพื่อเป็นการศึกษาเส้นทางล่วงหน้า

นายสนธยา กล่าวอีกว่า ทราบว่ามีแนวโน้มชัดเจนที่จะมีการเปลี่ยนสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง การศึกษาขยายเส้นทางรถไฟรางเบาก็เพื่อให้การศึกษาการวางแผนการศึกษาในเรื่องอื่นๆ จะได้มีการเตรียมการและตั้งงบประมาณเพื่อศึกษาไว้อย่างทันท่วงที การขยายสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงในครั้งนี้จะทำให้เส้นวิ่งรถไฟฟ้ารางเบามีระยะทางที่ยาวขึ้น โดยเมืองพัทยาจะต้องขออนุญาตในเรื่องของการดำเนินโครงการนอกพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ แต่ก็ไม่ใช่เป็นประเด็นปัญหาที่จะร่วมดำเนินการกับทั้ง 2 เทศบาล ที่เป็นพื้นที่ในการรองรับสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงแห่งใหม่ที่จะเกิดขึ้น เบื้องต้นเมืองพัทยาได้หารือประสานงานทั้ง 2 เทศบาลเอาไว้แล้ว จึงทำให้การดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด

นายกเมืองพัทยา เปิดเผยต่ออีกว่ากรณีที่มีการย้ายสถานีจากเมืองพัทยาไปบ้านห้วยขวาง ต.ห้วยใหญ่นั้น เมืองพัทยาคงไม่ได้จะคิดเรียกร้องค่าเสียหายแต่อย่างใด เพียงแต่การดำเนินการโครงการรถไฟรางเบา หรือโมโนเรล ก็เพียงการศึกษาออกแบบเพิ่มเติมในการขยายเส้นทางเพื่อให้ครอบคลุม โดยจะใช้ระบบ PPP หรือ ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำบริการสาธารณะในระยะยาว ซึ่งจะเป็นผู้ที่ดำเนินการตามประกาศของเมืองพัทยาอยู่แล้ว

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ถือเป็นนโยบายของรัฐบาลที่มีคู่สัญญา ส่วนเมืองพัทยาก็ดำเนินการตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพื่อให้สอดรับสัญญาสัมปทานการสร้างรถไฟฟ้าความสูงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป.