วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
covidchon

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดชลบุรี วันที่ 13 ก.พ.2564

สำนกงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.30 น.ว่า ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่

ขอให้ทุกท่านยังคงมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลชีวิตวิถีใหม่อย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง
#อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ สแกนไทยชนะ