วันพุธ, เมษายน 24, 2024
Latest:
ภาพข่าว

ผู้ช่วยรมว.วธ.เปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ที่ เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช สโมสรลออนส์พัทยา ตากสิน ได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล พร้อมด้วย ไลออนรัฐพล กาญจนมณี ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค310C ไลออน อารีย์รัชฎ์ ศิริสังวร นายกสโมสรไลออนส์พัทยา ตากสิน นางวิลาวรรณ เฮงตระกูล อดีตนายกสโมสรไลออนส์ชลบุรี-บางแสน สมาชิกสโมสรไลออนส์ ต่าง ๆ แขกผู้มีเกียรติ และทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่ง เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลในครั้งนี้ เพื่อจัดหารายได้ในการจัดกิจกรรมสาธารณะและกิจกรรมต่างๆ ของสโมสรไลออนส์ พัทยาตากสิน อาทิ เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการทางสายตา กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมมอบแว่นตาให้เด็กนักเรียน ปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อม เป้นต้น โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ประเภททีม ประเภททีมชาย ประเภททีมหญิง ประเภทเดี่ยวชาย ประเภทเดี่ยวหญิง และประเภททีมครอบครัว

ผู้ชนะเลิศในประเภททีมจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ใจบุญเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก.