+บริหารท้องถิ่น

อำเภอบางละมุง น้อมรำลึกรัชกาลที่ 9 ชวนพสกนิกรร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.62

ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบางละมุง (3 ธ.ค.62) นายอำนาจ เจริญศรี นายอำภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพื่อมอบนโยบายให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ก่อนการประชุม มีพิธีมอบใบประกาศ สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว 1 ผลิตภัณฑ์ ระดับ 4 ดาว 9 ผลิตภัณฑ์ และระดับ 3 ดาว 8 ผติภัณฑ์ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรการประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2562 และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้เกษตรกรต้นแบบอำเภอบางละมุง

จากนั้นประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ของอำเภอบางละมุง ประกอบด้วย

วันพุธที่4 ธันวาคม กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางละมุง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และในเวลา 10.00 น.กิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยการพัฒนาทำความสะอาดบริเวณวัดสังกะเปียว ม.1 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง 

วันพฤหัสบดีที่5 ธันวาคม เวลา 06.30 น.เป็นต้นไป พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบางละมุง และในเวลา 10.00 น. จึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวอำเภอบางละมุงทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมกิจกรรม ตามวันและเวลาดังกล่าว