สถานการณ์โควิด-19 จ.ชลบุรี วันที่6ก.พ.2564

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.30 น.สสจ.ชลบุรี แจ้งว่า ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 วันต่อเนื่องกัน

ขอให้ทุกท่านยังคงมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลชีวิตวิถีใหม่อย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง


# อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ สแกนไทยชนะ