กลุ่มพลังหนองปรือ เปิดตัวทีมบริหาร-ผู้สมัครทั้ง 3 เขต สู้ศึกทีมเลือกตั้งหนองปรือ มั่นใจเต็มร้อย ดึงคนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาพื้นที่

ที่ศูนย์ประสานงานกลุ่มพลังหนองปรือ (3 กุมภาพันธ์ 2564) นายวินัย อินทร์พิทักษ์ ว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ , นายมิตร อินทร์พิทักษ์ ประธานที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์กลุ่มพลังหนองปรือ นำทีมบริหาร ประกอบไปด้วย นายวันชัย แสนงาม ,นายสมโชค ยินดีสุข ว่าที่รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ และว่าที่ผู้สมัคร เขต 1 , ว่าที่ผู้สมัครสมาชิก เขต 2 และ ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกเขต 3 ร่วมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือและว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ เขต 1-3 ในนาม “กลุ่มพลังหนองปรือ” อย่างเป็นทางการ

นายวินัย อินทร์พิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มพลังหนองปรือ ว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เปิดเผยว่า สำหรับการเปิดตัวในส่วนของทีมผู้บริหาร และว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 3 เขต ก่อนที่จะมีการลงสมัครอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ ถือว่าเป็นการสร้างความชัดเจนแก่ประชาชน และแสดงถึงความตั้งใจ และความพร้อมในการเข้ามาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชน ซึ่งในส่วนของการฟอร์มทีมและตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อลงสมัครในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งนี้ ถือว่าเป็นความตั้งใจมานานแล้ว ที่ต้องการเข้ามาทำงานเพื่อคนหนองปรือ

นายวินัย กล่าวอีกว่า กลุ่มพลังหนองปรือถือว่าเป็นความชัดเจนตั้งแต่การเปิดตัว การเลือกสมาชิก ที่มีการผสมผสานบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญหลายด้านเอาไว้อย่างลงตัว นอกจากนี้ยังเน้นไปที่ความตั้งใจเข้ามาทำงานและความเสียสละเพื่อพี่น้องชาวหนองปรือ ด้วยการคร่ำหวอดด้านแวดวงการเมืองมานานเกือบ 10 ปี รวมถึงเป็นคนพื้นที่ จึงทำให้รับรู้ถึงปัญหา จึงอยากที่จะเป็นตัวแทนในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน และเข้ามาในการพัฒนาพื้นที่

หัวหน้ากลุ่มพลังหนองปรือ ยังแนะนำผู้ร่วมทีมอีกว่า สำหรับการเลือกรองนายกฯ ขึ้นมา 2 ท่านถือว่าเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมมาก เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความเสียสละ และมีจิตอาสา คนแรกคือ นายวันชัย แสนงาม ผู้ซึ่งคร่ำหวอดอยู่ในแวดวงสาธารณสุข และ ผู้ยากไร้ จะทำหน้าที่ดูแลในส่วนของงานด้านสาธารณสุขและสวัสดิการ ส่วนอีก 1 ท่าน คือ นายสมโชค ยินดีสุข อดีตผู้อำนวยการสถานศึกษาหลายแห่งในเขตเทศบาล มีความเชี่ยวชาญชำนาญการในเรื่องของการศึกษา และคาดว่าจะสามารถนำพาและพัฒนาวงการการศึกษาของเทศบาลเมืองหนองปรือให้ได้ก้าวหน้า รองรับกับการเป็นเมืองท่องเที่ยวและการพัฒนาของ EEC ซึ่งการศึกษาถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก ถือเป็นรากฐานของการพัฒนาในหลายด้าน

นายวินัย กล่าวอีกว่า ในการเข้ามาทำงานส่วนตัวทำเพื่ออยากให้เมืองหนองปรือ เป็นเมืองที่น่าอยู่ของคนหนองปรือ ไม่ได้เข้ามาเพื่อมุ่งหวังผลประโยชน์ ดังนั้นในส่วนของการเลือกสมาชิกเข้ามาร่วมกลุ่ม เน้นไปที่การทำงานและผลงานร่วมถึงการทุ่มเทให้กับสังคม ทุ่มเทในการทำงาน อย่างไรก็ตาม สำหรับการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครในวันนี้เป็นการเปิดตัวครั้งแรกอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นการแนะนำตัวว่าที่ผู้สมัครในแต่ละเขตให้ประชาชนได้ทราบ ก่อนที่จะมีการแถลงนโยบายในการพัฒนาเมืองหนองปรือหลังจากที่ได้ลงสมัครแล้วอีกครั้งต่อไป.