+บริหารท้องถิ่น

เมืองพัทยา เร่งแก้ปัญหาน้ำกินน้ำใช้บนพื้นที่เกาะล้าน รับการท่องเที่ยวขยายตัว

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นำคณะเดินทางเข้าตรวจดูระบบการผลิตน้ำ ประปาของ บ.อีสวอร์เตอร์ บริเวณหน้าหาดแสม ชุมชนบ้านเกาะล้าน ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อดูสภาพปัญหาและอัตรากำลังผลิตน้ำประปาในปัจจุบัน หลังพบว่าระบบกำลังผลิตเริ่มมีความเสื่อมสภาพหลังใช้งานมานานกว่า 20 ปี โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมชี้แจงถึงระบบดังกล่าวว่าปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงของการปรับปรุงสภาพของบ่อเก็บน้ำทะเลเพื่อรอเข้าสู่ขบวนการผลิต เนื่องจากสภาพบ่อมีความสกปรกเศษตะกอนเป็นจำนวนมาก

รวมทั้งผ้าใบที่ใช้สำหรับการปูรองพื้นเกิดการรั่วไหลจึงต้องเร่งซ่อมแซม เช่นเดียวกับระบบปั้มน้ำเพื่อนำมาเข้าสู่ขบวนการ RO หรือ Reverse Osmosis ที่เริ่มเสื่อมสภาพจนต้องมีการซ่อมแซมและปรับเปลี่ยนเช่นกัน ทำให้ปัจจุบันที่ บ.อีสวอร์เตอร์ ผลิตน้ำทะเลเป็นน้ำจืดในอัตราวันละ 200-250 ลบ.ม./วัน ครอบคลุมครัวเรือนประ มาณ 285 แห่ง หรือประมาณ 45 % ของชุมชนบ้านเกาะล้าน ต้องระงับเป็นการชั่วคราว

นายสนธยา เปิดเผยว่าระบบการกลั่นน้ำทะเลเป็นน้ำจืดเพื่อผลิตน้ำประปาส่งต่อไปให้ชุมชนใช้นั้น ทาง บ.อีสวอร์เตอร์ เป็นคู่สัญญากับเมืองพัทยาที่ดำเนินการมากว่า 20 ปีแล้ว แต่กำลังผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและแหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญยังมีปัญหาของการเสื่อมสภาพที่ต้องเร่งแก้ไข ทำให้ปัจจุบันชาวบ้านยังคงต้องใช้วิธีการซื้อน้ำจากฝั่งมาเสริมในอัตราที่แพงมากด้วย อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาน้ำมีทางออกอยู่ 2 ทาง คือ 1.การวางท่อส่งน้ำประปาผ่านท่อจากฝั่งมายังเกาะล้าน และ 2.การเพิ่มอัตรากำลังผลิตของ บ.อีสวอ์เตอร์ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งจากการหารือที่ผ่านมาพบว่าในกรณีแรกคือการวางท่อประปานั้นไม่ใช่ปัญหา แต่ปัญหาคือน้ำดิบบนฝั่งเองที่ยังไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค จึงยังไม่มีความพร้อมในการสนับสนุนน้ำสู่เกาะล้าน

ส่วนแนวทางที่ 2 คงเป็นออกที่ดีที่สุดและกำลังเร่งหารือกับ บ.อีสวอร์เตอร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในอัตรากำลังผลิตจากเดิมที่ทำได้วันละ 200-250 ลบ.ม./วัน เป็น 3,000 ลบ.ม./วัน หรือเพิ่มขึ้นอีก 10 เท่า เนื่องจากชุมชนบ้านเกาะล้าน มีครัวเรือนถึงกว่า 700 หลังคาเรือน รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวอีก 100 กว่าแห่งและยังมีแนวโน้มของการเติบโตด้านการท่องเที่ยวอีกมาก จึงมีความจำเป็นต้องเสริมกำลังผลิตให้มากขึ้น โดยจากนี้จะเร่งดูในเรื่องของการขยายสัญญาและการลงทุนเพื่อดำเนินการตามแผนงานให้เร็วที่สุดต่อไป.