-กรมเจ้าท่าชุมชน

โควิดไม่ใช่อุปสรรค! รอคำสั่งกรมเจ้าท่า ผู้รับเหมาพร้อมเดินหน้าถมทรายชายหาดจอมเทียน เฟสที่ 1

ตามที่กรมเจ้าท่าใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการถมทรายชายหาดจอมเทียน ระยะที่ 1 รวมกว่า 580 ล้านบาท โดยจะถมทรายเพิ่มหน้าหาดความกว้าง 50 เมตร รวมระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ตั้งแต่ชายทะเลร้านลุงไสวมาจนถึงซอย 11 เลียบหาดจอมเทียน หลังจากได้ดำเนินโครงการถมทรายชายเมืองพัทยา เพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะชายหาดรองรับอนาคต และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ของรัฐบาล จนได้รับความชื่นชมจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนั้น

ต่อมา ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ชายหาดจอมเทียน จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ชายทะเลที่เชื่อมต่อระหว่าง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ เมืองพัทยาและเทศบาลตำบลนาจอมเทียน เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการ พบว่าเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่ในช่วงแรกระยะทาง 400 เมตร พร้อมนำอุปกรณ์ต่าง ๆ จัดเตรียมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูดทรายจากแหล่งทรายในพื้นที่ใกล้เกาะรางเกวียน ห่างไปจากเกาะล้านประมาณ 13 กิโลเมตร ซึ่งเป็นแหล่งทรายเดียวกับโครงการถมทรายชายหาดเมืองพัทยา ขณะเดียวกันในทะเลหาดจอมเทียน มีเรือดูดทรายและเรือพ่นทรายขนาดใหญ่ลอยลำเตรียมความพร้อมอยู่เช่นกัน

สอบถามนายประชา เสนสกุล วิศวกรหัวหน้าคุมงานโครงการถมทรายชายหาดจอมเทียน ของ บ.อิตาเลียนไทย ทราบว่า ขณะนี้ความคืบหน้าเหลือเพียงการจัดเตรียมเอกสารประกอบการอ้างอิงเพื่อให้ครบตามขั้นตอนของกรมเจ้าท่า ซึ่งคาดว่าคงใช้เวลาไม่นานก็เสนอให้พิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการดูดและพ่นทรายตามโครงการ ซึ่งแบ่งการดำเนินการถมทรายเป็นระยะๆ ละ 400 เมตร และปรับคืนพื้นที่ครั้งละ 100 เมตร ตามกำหนดการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ช่วงแรกที่เกิดการระบาดของโควิด-19 มีกระทบเรื่องของการเดินทางขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ แต่ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้ว และพร้อมจะดำเนินการได้ทันทีหลังมีคำสั่งการจากกรมเจ้าท่า ในตอนนี้เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่และเครื่องมือต่างๆ เพื่อเริ่มถมทรายในช่วง 400 เมตรแรกของเฟสที่ 1 แล้ว