-covid-19เศรษฐกิจ

กระทบถ้วนหน้า! สถานีรถไฟพัทยาสุดเหงาหลังรฟท.งัดมาตรการเข้มคุมการระบาดเชื้อโควิด-19

ที่สถานีรถไฟพัทยา เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2564 ซึ่งเป็นวันแรกที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)ประกาศปรับเปลี่ยนระยะเวลาการจองตั๋วล่วงหน้าให้แก่ผู้โดยสาร จาก 30 วันก่อนวันเดินทาง เป็น 3 วันก่อนวันเดินทาง พร้อมกับจำหน่ายตั๋วร้อยละ 50 ของที่นั่งในรถโดยสารทุกขบวน ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นการชั่วคราว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศโดยรวมพบว่าตั้งแต่ทางเข้าสถานีฯ มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของทางภาครัฐอย่างเข้มข้น มีการวางระบบจุดคัดกรอง การเว้นระยะห่าง จุดบริการเจลแอลกอฮอลล์ และตรวจวัดอุณหภูมิของผู้มาใช้บริการ ซึ่งจำเป็นจะต้องแสดงหนังรับรองการเดินทางข้ามจังหวัดจากฝ่ายปกครองส่วนท้งถิ่น เนื่องด้วยจังหวัดชลบุรียังเป็นพื้นที่สีเลือดหมู พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

จากการเปิดเผยของ นายมนัส เล็กคุณา หัวหน้าสถานีรถไฟพัทยาว่า หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ภาครัฐและการรถไฟแห่งประเทศไทยมีนโยบายที่ต้องปฏิบัติตามแนวทางป้องกันและควบคุมโรคของภาครัฐ จึงออกมาตรการมาควบคุม ซึ่งทางสถานีรถไฟพัทยาก็ได้รับปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งผู้ที่จะมาใช้บริการโดยสารด้วยรถไฟจำเป็นจะต้องแสดงหนังสือรับรองการเดินทางข้ามเขตจังหวัดจากฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องด้วยจังหวัดชลบุรียังเป็นพื้นที่สีเลือดหมู พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มิเช่นนั้นก็ไม่อนุญาตให้เดินทาง

อย่างไรด็ตาม ในส่วนของสถานีรถไฟพัทยา จะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. และสำหรับประชาชนที่จะจองตั๋วล่วงหน้า ที่ผ่านมาสามารถจองได้ก่อน 60 วัน หลังจากเกิดโควิด-19 ในรอบแรก รฟท.ได้ปรับลงเหลือสามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ 30 วัน แต่หลังจากไวรัสโควิด-19 กลับมาในระลอกที่สอง ส่วนกลางจึงปรับการจองตั๋วล่วงหน้าเหลือเพียง 3 วันเท่านั้น ซึ่งจากสถานการณ์นี้ส่งผลให้ปริมาณผู้ใช้บริการสถานีรถไฟพัทยาน้อยลง จากที่เคยใช้บริการอยู่ที่ประมาณ 50 คนต่อวัน เหลือเพียงไม่ถึง 10 คน.