+การเมือง

เลือกตั้งกำนันตำบลหนองปลาไหล ผลเอกฉันท์ ผญบ.เสาร์ ลอยลำเอาชนะคู่แข่งด้วยคะแนน 6-3

ที่ว่าการอำเภอบางละมุง นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานการเลือกตั้งกำนันตำบลหนองปลาไหล แทนตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ก่อนที่จะทำการเลือกตั้ง ได้มีการชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งตำแหน่งกำนันตำบลหนองปลาไหล แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยสามารถใช้วิธีเลือกตั้งในทางลับหรือเปิดเผย ทั้งนี้จากการลงคะแนนเสียงผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองปลาไหลทั้ง 9 หมู่บ้าน ปรากฏว่าผู้ใหญ่ทั้ง 9 หมู่บ้าน มีมติลงคะแนนเลือกกำนันตำบลหนองปลาไหลในทางลับ

ในการเลือกตั้งกำนันตำบลหนองปลาไหลในัวนนี้พบว่ามีผู้ลงแข่งขันตำแหน่งกำนันตำบลหนองปลาไหล 2 ท่านด้วยกัน ประกอบไปด้วย เบอร์ 1 นายยศพงศ์ ลินทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 เบอร์ 2 นายพงศ์ชัย ณัฎฐโสภณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ทั้งนี้หลังการลงคะแนนทางลับ จากผู้ใหญ่บ้าน 9 ท่าน หมู่ที่ 1-9 ปรากฏว่า เบอร์ 1 นายยศพงศ์ ลินทอง หรือผู้ใหญ่เสาร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ชนะไปด้วยคะแนนเสียง 6 ต่อ 3 ส่งผลให้ นายยศพงศ์ ลินทอง ได้รับตำแหน่งกำนันตำบลหนองปลาไหลคนล่าสุด บรรยากาศพบว่ามีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลและใกล้เคียงนำดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างอบอุ่น