-ชุมชนท่องเที่ยว

วธ.เปิดตัว 3สื่อใหม่ รวมสุดยอดของดีชุมชนบางเสร่ กระตุ้นท่องเที่ยวท้องถิ่น

ที่โรงแรม KEPT RANG SARAY HOTEL (14 พฤศจิกายน 2563) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านบางเสร่ โดยมีนายปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้กำกับหนังชื่อดัง และนางวลีพร ดินอนงค์ ประธานกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบางเสร่ พี่น้องชาวบางเสร่ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมบางเสร่

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า สำหรับโครงการบางเสร่ มีเส่นห์ น่ารักน่าชม เป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศาสนา วัฒนธรรม และอารยธรรม เพื่อพัฒนายกระดับถนนสายวัฒนธรรมในวิถีบูรพาสู่ความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการจัดเก็บองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษา ค้นคว้าในอนาคต พร้อมทั้งมุ่งเน้นสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม ชิม ช็อป ถ่ายรูปแหล่งท่องเที่ยว UNSEEN ผลิตภัณฑ์ การบริการในชุมนบางเสร่ ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อตลาดวัฒนธรรม แล ถนนสายวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการตลาด สร้างกระแสการรับรู้ให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งกลุ่มคนทำงานและประชาชนทั่วไป กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจการท่องเที่ยวในชุมชนอันทำให้เกิดรายได้แก่ประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดโรคระบาดไควิด-19 ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง ทางกระทรวงวัฒนธรรมจึงเล็งเห็นความสำคัญในการกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยสื่อใหม่ๆ

สื่อที่นำมาส่งเสริมการท่องเที่ยวในครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่การผลิตหนังสั้นเนื่อง มนต์รักบางเสร่ กำกับโดยนาบปรัชญา ปิ่นแก้ว เป็นเรื่องราวของ ชยิน ชายหนุ่มผู้ทำหน้าที่เสมือนดาวนำทางของสาวน้อยหวานใส ใบหยก ผู้เดินทางมาเยือนบางเสร่ ที่ต้องการหาข้อมูลเพื่อทำแอพพลิเคชั่น เกี่ยวกับการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย แต่เธอยังไม่รู้ว่าควรเริ่มต้นตรงไหทนดี จึงตัดสินใจว่าจะไปเก็บข้อมูลที่บางเสร่ 2-3 สัปดาห์ และ ชยิน รับอาสาเป็นไกด์ท้องถิ่น พาสาวน้อยไปหาข้อมูลในชุมชน อาทิ ธนาคารเพาะพันธ์ปูม้า , ป้าอ๋องปิ้งงบ , กาแฟพริก เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้มีการดำเนินการสร้างไฮไลท์อีกหนึ่งสื่อ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนชุมชนบางเสร่ นั้นก็คือ เพลงแนว EASY LISTENING ของจุ้ย ศุ-บุญเลี้ยง นักแต่งเพลง และนักร้องระดับตำนาน ที่เรียงร้อยบทเพลงให้นักท่องเที่ยวชวนค้นหาวัฒนธรรมของชุมชนที่นี่ ทั้งเรื่องราววิถีชีวิตชาวเลที่เรียบง่าย พร้อมจุดเช็คอินที่ใหม่ สำหรับนักท่องเที่ยวพร้อมข้อมูลชุมชนในหลายมิติ และทุกเรื่องราวของชุมชนบางเสร่ ได้พกบันทึกไว้เป็นหนังสือ บางเสร่ เสน่ห์ชุมชน ริมทะเลสัตหีบ ที่รวบรวมวัฒนธรรมตั้งแต่อดีต แหล่งทอ่งเที่ยวใกล้เคียง ที่พัก อาหารทะเลเมนูเด็ดอร่อยมารวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ โดยในวันนี้พบว่าบรรยากาศในการโชว์สื่อใหม่ในวันนี้พบว่าคึกคักเป็นอย่างมาก.