-ชุมชนสาธารณสุข

สธ.พัทยา เดินหน้าลุยตามชุมชน คัดกรองสุขภาพผู้สูงวัย-ผู้ป่วย

ที่การเคหะเทพประสิทธิ์ (14 พฤศจิกายน 2563) นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เดินทางไปสังเกตการณ์ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในกิจกรรมเชิงรุกป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยมีนางณอัญญา จันทรากาศ เจ้าหน้าที่ชำนาญการฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติอต่อ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองโรคให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา โดยเน้นผู้สงอายุ และผู้ป่วย รวมถึงผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพในด้านต่างๆ

ทั้งนี้ ตลอดวัน มีประชาชนสนใจมารับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นจำนวนมาก ซึ่งทั้งการบริการวัดความดันโลหิต , การคัดกรองประวัติสุขภาพ , การฉีดวัคซันป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน , การรับการสอบถามประวัติพร้อมแนะนำการอดบุหรี่ กรณีผู้ใช้บริการต้องการเข้าสู่การบำบัดคลินิกอดบุหรี่ พร้อมกันนี้ยังแจกยาฆ่าพยาธิ ทรายอะแบท ถุงยางอนามัย และแจกหน้ากากอนามัยแก่ผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วย และให้ความรู้ในเรื่องของวิธีการเฝ้าระวังและป้องกัน โรคโควิด-19 ที่หลายคนวิตกอยู่ในขณะนี้ รวมถึงการให้บริการทำหมันสุนัขและแมวเคลื่อนที่ฟรี

สำหรับกิจกรรมเชิงรุกป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เป็นกิจกรรมเชิงรุกที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยแต่ละสัปดาห์จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามชุมชนต่างๆ ที่มีความพร้อม เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพร่างกายของประชาชนให้แข็งแรงถ้วนหน้า และจัดกิจกรรมแบบนี้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามชุมชนต่างๆ จนครบ 44 ชุมชน โดยจะคัดเลือกชุมชนที่มีปัญหาเป็นอันดับต้นๆ ก่อน.