+ชุมชนท่องเที่ยว

สวจ.ชลบุรี อวดโฉมสื่อใหม่ของ “เหล่าตั๊กลักชากแง้ว” พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี กระทรวงวัฒนธรรม (สวจ.ชบ.) อวดโฉมสื่อใหม่ทุกแง่มุมใน”เหล่าตั๊กลักชากแง้ว” ซึ่งแปลว่าตลาดเก่าหรือตลาดชุมชนจีนโบราณชากแง้วที่จะนำเสนอเรื่องราวเจาะลึกที่มาที่ไปของชุมชนวัฒนธรรมความเป็นอยู่แหล่งท่องเที่ยว unseen ครบทุกด้าน เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวให้ชุมชนตลาดจีนโบราณที่มีตำนานวัฒนธรรมชุมชนในวิถีบูรพาเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน โดยภายในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายไพรัตน์ ไตรศุภโชค นายก ทต.ห้วยใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมงาน โดยนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วย รมต.กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยถึงความเป็นมาของกิจกรรม “เหล่าตั๊กลักชากแง้ว”

กระทรวงวัฒนธรรมได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและความตั้งใจของชุมชนในการนำทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์บ่งบอกถึงความภาคภูมิใจในรากเหง้าของคนในชุมชนและเป็นเสน่ห์ที่ควรค่าแก่การนำเสนอให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสและเรียนรู้เพื่อเสริมการท่องเที่ยวซึ่งนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนแล้วยังมีส่วนช่วยให้มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการยกระดับคุณค่าทางสังคม และได้สืบสานให้คงอยู่คู่ชุมชน

ทั้งนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีซึ่งได้รับงบประมาณจากกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศศาสนาวัฒนธรรมและอารยธรรม (พัฒนาและยกระดับชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรมในวิถีบูรพาสู่ความยั่งยืน) จังหวัดชลบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ 2 แห่งคือ ชุมชนตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว อำเภอบางละมุง และชุมชนบ้านบางเสร่อำเภอสัตหีบ

สำหรับกิจกรรมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในครั้งนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมผ่านการจัดทำสื่อ และเผยแพร่สื่อประเภทต่างๆ เพื่อสร้างกระแสการรับรู้และทำให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักเสน่ห์จุดเด่นเอกลักษณ์ด้านต่างๆ และกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนในทุกมิติ เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น โดยสื่อใหม่ที่นำมาอวดโฉมในครั้งนี้เริ่มตั้งแต่การผลิตหนังสั้นเรื่อง “นางพญาชากแง้ว” และไฮไลท์อีกสื่อหนึ่งที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือนเหล่าตักลักชากแง้ว คือ เพลงแนว Easy Listening ของที่นักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังอย่าง จุ้ย -ศุ บุญเลี้ยง จะเรียบเรียงบทเพลงให้นักท่องเที่ยวชวนค้นหาวัฒนธรรมของชาวจีนชากแง้ว ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ที่หลากหลายมิติในชุมชน ซึ่งวันนี้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้ร่วมชิมอาหารขึ้นชื่อพร้อมร่วมชมหนังสั้นและฟังเพลงที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตลาดชากแง้วให้นักท่องเที่ยวได้รับชมรับฟังด้วย

(ชมคลิป)