-ชุมชน

มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฯ พัทยา จัดพิธีปฏิญาณตน อาสากู้ภัยฯ

ที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา (เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายประสิทธิ์ ทองทิตย์เจริญ ประธานหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายสินไชย วัฒนศาสตร์สาธร รองประธานมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฯ และคณะกรรมการฝ่ายดูแลอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา ร่วมกันประกอบพิธีปฏิญาณตนของอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา ประจำปี 2563 จำนวนกว่า 460 คน โดยมีการชี้แจงเรื่องการทำงานและการปฏิบัติตน รวมถึงชี้แจงงานบุญของทางมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา ที่จะเข้าร่วมกับทางมูลนิธิสว่างเหตุบ้านทุ่งเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ที่จะประกอบพิธีล้างป่าช้าเก็บศพไร้ญาติ ที่จะมีขึ้นในช่วงต้นปี 2564 ที่ป่าช้าทุ่งเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

สำหรับพิธีการปฏิญาณตนต่อ หน้าองค์โป๊ยเซียนโจ่วซือ เป็นการปฏิญาณตนในการปฎิบัติหน้าที่ของอาสากู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ ในการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน โดยไม่มุ่งหวังสิ่งอื่นใด และมีใจ รวมถึงมีจิตสาธารณะในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เหล่าอาสากู้ภัยทุกคน จะต้องมาร่วมประกอบพิธีปฏิญาณตนโดยพร้อมเพรียง

หลังพิธีปฏิญาณตนเสร็จสิ้น เหล่าอาสากู้ภัยทั้ง 460 คน ได้ให้องค์โป้ยเซียนโจ่วซือ เจิมศรีษะพรมน้ำมนต์ เจิมเสื้ออาสาสมัครเพื่อความเป็นสิริมงคล และปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย.