วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
Latest:
-บริหารท้องถิ่น

เปิดแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหลมบาลีฮาย-เขาทัพพระยา 3สร้าง1ซ่อม

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่าปัจจุบันเมืองพัทยามีแผนในการพัฒนาแหล่งท่อง เที่ยวบริเวณวอล์คกิ้งสตรีทพัทยาใต้ ท่าเรือแหลมบาลีฮาย และเขาทัพพระยา เพื่อสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวและจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ โดยในส่วนของท่าเทียบเรือนั้นได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการศึกษา ออกแบบ สำรวจ และตั้งงบประมาณในการสร้างท่าเทียบเรือแห่งใหม่คู่ขนานไปกับท่าเทียบเรือเดิมในงบประมาณกว่า 700 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า และนักท่องเที่ยว เพื่อให้มีศักยภาพมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันพบว่าได้ออกแบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว เหลือเพียงการนำเสนอเพื่อพิจารณาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA จาก สผ.เท่านั้น

ขณะที่จุดอื่นยังมีแผนในการพัฒนาเขาทัพพระยาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ด้วยการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ การสร้าง Sky Walk เพื่อเชื่อมต่อและสร้างความสะดวกสบายในการเดินชมทิวทัศน์ นอกจากนี้ยังมอบหมายให้กรมเจ้าท่าจัดทำแผนศึกษา และออกแบบในการก่อสร้างท่าเทียบเรือสำราญหรือ Criuse Terminal บริเวณปลายแหลมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นในอนาคต ตามแผนและนโยบายของ EEC ซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ในขั้นตอนของการออกแบบรายละเอียดโครงการ

นายสนธยา กล่าวต่อไปว่านอกจากพื้นที่ของท่าเรือบาลีฮาย และเขาทัพพระยาแล้ว ยังมีแผนในส่วนของการดำเนินการเพื่อพัฒนาโครงการถนนคนเดินหรือวอล์คกิ้งสตรีท พัทยาใต้ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ หรือที่เรียกกว่าโครงการ Pattaya On Pier คือการพัฒนาวอล์คกิ้งสตรีท ให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสถานบันเทิงที่ทันสมัย ทั้งการร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการนำสายไฟฟ้าลงดิน การปรับภูมิทัศน์ของสภาพถนน และอาคารตลอดแนว รวมทั้งการจัดทำโครงหลังคาที่สวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตลอดความยาว นอกจาก นี้บริเวณพื้นที่ด้านหลังอาคารวอล์คกิ้งสตรีทริมฝั่งทะเล ได้มีการออกแบบให้เป็นพื้นที่นันทนาการและแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพิ่มขึ้น โดยกันแนวอาคารในระยะ 40 เมตร และการสร้างลานเอนกประสงค์ที่ยื่นออกไปในทะเล ซึ่งจะมีสิ่งอำนวยความสะดวก และแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดความสนใจมากมาย อาทิ ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ที่นักท่องเที่ยวสามารถใช้เป็นจุดชมวิวและพักผ่อนได้อย่างสะดวกสบายอีกด้วย

โดยมีการเชื่อมโยงการเดินทางด้วยรถระบบรางเบา หรือ Monorail ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการทำร่างผลการศึกษา ทั้งนี้ขั้นตอนทั้งหมดจะมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำผลที่ได้จากการรับฟังความคิดมาพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้เกิดรูปแบบที่เหมาะสมก่อนจะมีการดำเนินการต่อไป ส่วน มติ ครม.ปี 40 เกี่ยวกับคำสั่งการให้รื้อถอนอาคารวอล์คกิ้งสรีตทนั้น หากมีความเห็นชอบจะดำเนินโครงการดังกล่าวก็จะมีการนำเสนอในเรื่องของขั้นตอนต่อไปในการนำเข้า ครม. เพื่อขอความเห็นชอบในการปรับกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้องต่อไป

นายสนธยา กล่าวต่อไปว่าขณะที่ปัญหาเรื่องวามชำรุดของท่าเรือนั้น ปัจจุบันได้สั่งการให้สำนักช่างเร่งสำรวจและแก้ไขอย่างจริงจังแล้ว ทั้งการขยายเลนทำที่จอดรถบัสโดยสารใหม่ การสร้างห้องสุขารองรับนักท่องเที่ยว การซ่อมแซมลานเอนกประสงค์ ทางเดินเท้าริมทะเล และพื้นที่การใช้ประโยชน์ในอาคารรองรับผู้โดยสารหลังใหม่ ที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จได้เพียง 2 ปีเท่านั้น ซึ่งกรณีนี้ได้มอบหมายให้ทั้งส่วนของผู้รับจ้างที่ยังไม่หมดการประกันงานในบางส่วน และเจ้าหน้าที่ของเมืองพัทยาเข้าไปดำเนินการแล้ว.