ภาพข่าว

ฐานทัพเรือสัตหีบ ต้อนรับคณะนิสิต นักศึกษาหลักสูตรวิชาการพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ

นาวาเอก ภควัต แดงเรือง รองผู้อำนวยการ กองแผนการช่าง กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทน ฐานทัพเรือสัตหีบให้การต้อนรับ พลตรี อรรคเดช ประทีปอุสานนท์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ คณะอาจารย์ และนิสิต นักศึกษาหลักสูตรวิชาการพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 171 คน วางพวงมาลาถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

เนื่องในโอกาสที่เดินทางเข้าศึกษาดูงานหน่วยงานของกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ ณ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563
ภาพ/ข่าว กพร.ฐท.สส.
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน