+ชุมชน

เรือนจำพิเศษพัทยา จ.ชลบุรี จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ 105 ปี

ที่เรือนจำพิเศษพัทยา จ.ชลบุรี (15 ต.ค.63) เวลา 06.00 น.มีพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ 105 ปี โดยนายมานพ ชมชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยเจ้าหน้า และนักโทษ ต่างร่วมทำบุญตักบาตรภายในเรือนจำ

 

ด้วยกรมราชทัณฑ์กำหนดจัดงานวันสถาปนกรมราชทัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 และได้สั่งการให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ในรูปแบบของจิตอาสาราชทัณฑ์ เช่น การตัดแต่งต้นไม้และการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบเรือนจำ การทำความสะอาดห้องเยี่ยมญาติ และตามมติที่ประชุมคณะบริหารงานบุคคล เรือนจำพิเศษพัทยา กำหนดให้จัดงานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถปนกรมราชทัณฑ์และทำพิธีเปิดเรือนจำชั่วคราวทัพพระยาในคราวเดียวกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 โดยนิมนต์ พระสงฆ์จำนวน 5 รูป มารับบาตรในวันนี้.