คณะทำงานจัดการจราจร มพย. ตีตกข้อเรียกร้อง ถอดป้ายห้ามจอดซอยพัทยา 16 แจงแค่ห้ามเป็นเวลา

ที่ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ( 15 ตุลาคม 2563) นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะทำงานการจัดการจราจรเมืองพัทยา ครั้งที่ 4/2563 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องหนังสือร้องเรียน ของประชาชนที่ได้ทำหนังสือร้องเรียนมายังเมืองพัทยาให้แก้ไขในเรื่องของปัญหาป้ายจราจรบริเวณ ซอย16 พัทยาใต้ ซึ่งเป็นป้ายห้ามจอด โดยให้นำป้ายดังกล่าวออกไป หลังจากมีผลกระทบกับธุรกิจ โดยแจ้งว่าในซอยดังกล่าวตลอด 30 ปีที่ผ่านมา รถสามารถที่จะจอดได้ตลอด 24 ชั่วโมง ของทุกวัน จากถนนพัทยาสาย 2 ถึงสุดแนวรั้วโรงเรียนเมืองพัทยา 8 การจราจรไม่ติดขัด รถยนต์สามารถสัญจรเข้าออกได้อย่างคล่องตัว อาจจะมีขยับช้าในช่วงสั้นๆ ช่วงกลางซอยที่เป็นตลาด ผู้ประกอบการมีรายได้หมุนเวียนจากนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่มาจับจ่ายใช้สอย จากสถานการณ์โควิด-19 มีการปิดเมือง ร้านค้าต่างๆซบเซาทยอยปิดกิจการตามสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ต่อมามีการผ่อนปรนจากภาครัฐเปิดเมืองกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเน้นนโยบายไทยช่วยไทย แต่ในทางปฏิบัติหลังจากที่เปิดเมืองให้คนไทยเข้ามาท่องเที่ยว ธุรกิจต่างๆ ที่เริ่มเปิดกิจการ เมืองพัทยากลับนำป้ายจราจรห้ามจอดตลอดแนวมาติดตั้ง ทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่สามารถจอดรถยนต์ รถจยย.ได้ดังเช่นในอดีต เนื่องจากโดนจับกุม โดนใบสั่ง โดนล็อคล้อ เศรษฐกิจที่ดูจะมีความหวังกลับได้รับผลกระทบโดยตรง ไม่เกิดการขับเคลื่อนใดๆ จึงยื่นเรื่องร้องเรียนให้พิจารณานำป้ายห้ามจอดตลอดแนวออกจากบริเวณดังกล่าว เพื่อคืนพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนสามารถจอดรถได้

จากเรื่องร้องเรียนดังกล่าว คณะทำงานการจัดการจราจรเมืองพัทยา จึงประชุมพิจารณาถึงความเป็นไปได้ ซึ่งในข้อเท็จจริงบริเวณซอย 16 เป็นซอยที่มีความคับแคบและหนาแน่นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนอย่างช่วงเช้า เวลา 07.00-09.00 น. และช่วงเย็นเวลา 15.30-18.00 น. หากไม่มีการจัดการจราจรบริเวณดังกล่าวอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นทางคณะทำงานจัดการจราจรเมืองพัทยาจึงนำป้ายห้ามจอดในเวลาดังกล่าวไปติด ซึ่งแค่เพียงเฉพาะในช่วงเวลาดังกล่าวเท่านั้นที่ไม่อนุญาตให้รถทุกชนิดไปจอด แต่หลังจากช่วงเวลาดังกล่าวก็สามารถที่จะนำรถไปจอดได้ตามปกติ ถือเป็นการช่วยกันแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่เมืองพัทยา และบริเวณดังกล่าวจะมีรถหนาแน่นถึงเวลา 20.00 น. ซึ่งทางคณะทำงานจัดการจราจรอะลุ่มอล่วยให้เหลือถึงแต่เวลา 18.00 น.ในแต่ละวัน จึงอยากจะให้ผู้ประกอบการเข้าใจ และเห็นใจเมืองพัทยา เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นซอยแคบ จึงต้องจัดการปัญหาการจราจรอย่างจริงจัง.