+ชุมชนสาธารณสุข

ทีมแพทย์จิตอาสา จัดกิจกรรมทำความดีน้อมรำลึกแด่พ่อหลวง ร.9

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.63 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่9) กลุ่มทีมแพทย์จิตอาสา ทันตแพทย์ ชาญชัย ทนต์ประเสริฐเวช ร่วมกับ ศจ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ อาจารย์สาขาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วยคณะแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดินรัชกาลที่ 9

ภายในงานกิจกรรมทางคณะทีมแพทย์ ได้ร่วมกันมอบสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ยาและเวชภัณฑ์ พร้อมมอบเงินสบทบทุน ให้แก่สถานสงเคราะห์จำนวน 4 แห่ง ใน จ.ชลบุรี ได้แก่ มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษศูนย์สงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านครูแอนด์ สถานคุ้มครองและพัฒนาบ้านคนพิการการุณยเวศม์ และสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง

นอกจากนี้ มีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ จำนวน 500 โดส (ได้รับการสนับสนุนจากรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) ให้แก่น้องๆ ภายในบ้านสถานสงเคราะห์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ เพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วยจากไข้หวัดใหญ่สายใหม่ อีกทั้งได้มีการรักษาทันตกรรมฟรี ให้แก่ คนพิการบ้านการุณยเวศม์ อีกจำนวนกว่า 40 เคส ซึ่งกระทำเป็นประจำอยู่ทุกๆเดือน ในโครงการสร้างรอยยิ้มให้น้อง อีกด้วย.