“บิ๊กแป๊ะ” นำทีมลุยเกาะล้าน สำรวจพื้นที่เตรียมพัฒนา เพิ่มศักยภาพ EEC

ชลบุรี (8 ต.ค.63) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่เมืองพัทยา เดินทางไปยังบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา เพื่อติดตามและเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาต่างๆ บนพื้นที่บ้านเกาะล้าน โดยการเดินทางด้วยเรือเร็วในครั้งนี้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนัก แต่ไม่เป็นอุปสรรคในการเดินทางของคณะ

ทั้งนี้ ทางคณะเมืองพัทยา ได้ติดตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ บนเกาะล้าน อาทิ อาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม หาดแสมโครงการกังหันลมบ้านเกาะล้าน ตลอดจนพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวตามชายหาดต่าง ๆ บนเกาะล้าน โดยพบว่าบางแห่งเกิดความชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจอย่างจริงจังในครั้งนี้ จะได้หาแนวทางพัฒนาบ้านเกาะล้านตามค็อนเซ็ปต์ NEO PATTAYAเพื่อเป็นจุดเด่นของ EEC ในการเป็นแหล่งรายได้ของชาวเกาะล้าน เมืองพัทยา พื้นที่สำคัญของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยด้วยว่า จะได้รวบรวมข้อมูลหลังจากลงพื้นที่บ้านเกาะล้านทั้งหมดไปปรับปรุงเป็นงบประมาณเพิ่มเติมในปี 2565 หลังจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปี 2564 ไปแล้ว ซึ่งนอกเหนือจากการปรับปรุงซ่อมแซมโครงการพัฒนาบ้านเกาะล้านที่ผ่านมาแล้ว ยังจะได้เป็นข้อมูลในการกำหนดทิศทางการพัฒนาบ้านเกาะล้านให้เกิดศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อตอบรับ EEC ต่อไป โดยให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าบนเกาะให้เพียงพอต่อไปในอนาคตด้วยเช่นกัน