-ศาสนา/วัฒนธรรม

“สุกุมล” อดีต รมว.วธ. เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี @วัดต้นกระรอก

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.นางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบร่วมกฐินสามัคคีถวายวัดต้นกระรอก ตำบลตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม นางอังคณา โขนแจ่ม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บ้านอำเภอเทรดดิ้งจำกัด, นายมานพ ประกอบธรรม นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ยพร้อมบุตรชายนายปารเมศ ประกอบธรรม คนดีศรีเมืองชล นายเฉลิม เกตุแจ้ สมาชิก อบจ.ชลบุรี นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศบาลนครแหลมฉบัง นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายมณเทียร บุญกระจ่าง ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมบุญฯ พร้อมกลุ่มพลังบ้านใหญ่ ทีมงานสาวแต๋นห้องเช่า ผู้นำชุมชน ชาวบ้านตำบลตะเคียนเตี้ยและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมออกโรงทานงานบุญผ้าป่า/ทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง.