-ศาสนา/วัฒนธรรม

สำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี จัดสอบนักธรรมตรี ประจำปี 2563

ที่สนามสอบวัดสุทธาวาส (30 กันยายน 2563) พระมหาถาวร ฐานวโร รองเจ้าคณะอำเภอบางละมุง เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส เป็นประธานในสอบธรรมสนามหลวง ระดับนักธรรมตรี สนามที่ 9 ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการสอบ หลังจากสำนักเรียนจังหวัดชลบุรี เริ่มสอบนักธรรมตรีมาตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2563 เป็นต้นมา ซึ่งทั้ง 10 สนามสอบทั้งจังหวัดชลบุรีจะจัดสอบพร้อมกัน

นักธรรมตรีถือเป็นชั้นแรกของการศึกษาระดับพื้นฐานของพระสงฆ์ สามเณรในประเทศไทย เป็นการศึกษาสำหรับฝ่ายพระภิกษุสามเณรโดยเฉพาะ เมื่อศึกษาจบจะได้วุฒิเทียบเท่าชั้นประถม โดยทั้ง 4 วัน จะแยกการสอบดังนี้ 1.วิชากระทู้ 2.ธรรมวิพาคย์ 3.พุทธประวัติ 4.วินัยบัญญัติ

หลังจากคณะสงฆ์และสามเณรทำข้อสอบแล้วเสร็จ จะได้ส่งข้อสอบไปตรวจที่ภาค13 ใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ก็จะได้ผลสอบกลับมายังสำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี หากพบว่าผ่านก็จะได้ประกาศนียบัตร นักธรรมตรี ส่วนพระสงฆ์ที่ผ่านการสอบระดับชั้นนักธรรมตรีแล้ว สามารถสอบในระดับนักธรรมโท และนักธรรมเอกได้ตามลำดับ สำหรับในการสอบครั้งนี้ มีพระภิกษุสงฆ์และสามาเณรเข้าร่วมในการสอบนักธรรมตรีในปี 2563 จำนวน 145 รูป.