-บริหารท้องถิ่น

เมืองพัทยาเตรียมผุดอุโมงค์ทางลอดแยกพัทยาใต้

เมืองพัทยาประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความคืบหน้าโครงการอุโมงค์ทางลอดทางแยกพัทยาใต้และทางแยกเทพประสิทธิ์ ลดปัญหาจราจรและน้ำท่วมขังยกระบบ พร้อมพิจารณาศึกษาออกแบบ “ทางข้าม” หลังได้รับงบหนุนจาก EEC เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับประชาชน

เมื่อวันที่ 3 ก.ย.2563 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการอุโมงค์ทางลอดทางแยกพัทยาใต้และทางแยกเทพประสิทธิ์

ทั้งนี้ ตามที่เมืองพัทยาได้ดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดบริเวณแยกพัทยากลาง ด้วยงบประมาณจากกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม จำนวน 837 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจของเมืองพัทยาและช่วยลดปัญหาการจราจร เพิ่มความปลอดภัยบริเวณทางแยกถนนพัทยากลาง

พร้อมกันนี้ยังได้ศึกษาออกแบบ “โครงการอุโมงค์ทางลอดแยกพัทยาใต้และทางลอดเทพประสิทธิ์” ควบคู่ไปด้วย เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและน้ำท่วมขังบริเวณทางแยกพัทยาใต้ เขาตาโล และเทพประสิทธิ์ เริ่มตั้งแต่ศูนย์จราจรของตำรวจทางหลวงพัทยา สิ้นสุดที่บริเวณหน้าเอาท์เลท มอลล์ รวมระยะทาง 2.2 กิโลเมตรโดยประมาณ งบประมาณการดำเนินการประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณจำนวนนี้จะนำเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาอนุมัติต่อไป

อย่างไรก็ตาม ภายใต้แผนพัฒนา EEC ได้สนับสนุนงบประมาณประจำปี 2564 จำนวน 18 ล้านบาท เพื่อศึกษาออกแบบ เรื่อง “สะพานทางแยกข้ามพัทยาใต้ ซอยเขาตาโล และเทพประสิทธิ์” ซึ่งขณะนี้ได้รับงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาออกแบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564 จากนั้นจะทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ว่าในการแก้ไขปัญหาจราจรและน้ำท่วมขังบริเวณแยกพัทยาใต้จะใช้วิธีการแบบใด ถ้าโครงการนี้ดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้การจราจรบริเวณถนนสุขุมวิท ตั้งแต่จุดบรรจบทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ไปจนถึงเทพประสิทธิ์ ก็จะได้รับการแก้ไขทั้งระบบ และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณแยกพัทยาใต้จะได้รับการแก้ไขเช่นเดียวกัน