วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
Latest:
+การศึกษาชุมชน

แฟลช เอ็กซ์เพรสจับมือมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ เปิดศูนย์แฟลชโฮม สร้างงานสร้างรายได้ให้ผู้พิการ

ที่ โรงเรียนเด็กพิเศษคุณเรย์ นายบรรลือ กุลละวาณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ นางจรัสพักตร์ การปลื้มจิตต์ Country Partner กลุ่มธุรกิจ แฟลช นายสุเมธ พลคะชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ และนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ร่วมเปิดศูนย์บริการแฟลชโฮม ผู้พิการ แฟลช เอ็กซ์เพรส สร้างอาชีพ แด่ผู้พิการ ส่งเสริมความยั่งยืนสู่สังคม

สำหรับศูนย์บริการแฟลชโฮม ผู้พิการ แห่งแรก ในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ในการสร้างอาชีพแก่ผู้พิการ ที่สนใจในกลุ่มธุรกิจรับส่งพัสดุ ที่ไม่เคยมีมาก่อนและยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่โรงเรียนในการนำมาใช้ในการพัฒนามูลนิธิพระมหาไถ่ อีกทั้งเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่คนพิการ

นอกจากนี้เพื่อเป็นที่ฝึกงานสำหรับเด็กพิการที่สนใจอาชีพพนักงานรับส่งพัสดุ ได้มีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว ทั้งนี้ศูนย์บริการแฟลชโฮม ผู้พิการ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30น. ถึงเวลา 17.00น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ณ บริเวณใต้อาคารโรงเรียนเด็กพิเศษคุณเรย์ โดยคิดค่าบริการเริ่มต้นที่ 25 บาท