เร่งซ่อมถนนหน้าตลาดวัดชัยมงคล หลังพบโพรงขนาดใหญ่น้ำใต้ผิวทาง

ที่ ด้านหน้าตลาดวัดชัยมงคล นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมือง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา และที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบและซ่อมแซมพื้นทางเท้าถนนบริเวณด้านหน้าตลาดวัดชัยมงคลที่ถูกน้ำเซาะใต้ผิวถนนจนเป็นโพรงขนาดใหญ่ หวั่นถนนทรุดก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรไปมา

ทั้งนี้ นายพัฒนา กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมืองพัทยามีโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนพัทยาใต้ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ปากทางพัทยาใต้ถึงวอล์คกิ้งสตรีท หลังจากดำเนินการมาถึงบริเวณด้านหน้าตลาดวัดชัยมงคล ระหว่างผู้รับจ้างรื้อพื้นถนนเดิม ได้พบโพรงขนาดความกว้าง 5 เมตร ลุก 1.50 เมตร ซึ่งเกิดจากท่อระบายน้ำเสียของตลาดเกิดรอยรั่ว แต่ด้วยจุดที่รั่วอยู่บริเวณพื้นที่ของเอกชน จึงลงพื้นที่เพื่อหาแนวเขตทางสาธารณะและหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงพื้นถนนไม่ให้เกิดการทรุดตัว ก่อให้เกิดอันตรายให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของภายในตลาดและสัญจรไปมาได้รับอันตราย อีกทั้งในอนาคตหากมีรถที่มีน้ำหนักเข้าไปภายในตลาดก็จะทำให้เกิดการทรุดตัวของพื้นถนนได้

เบื้องต้นจะมีการนำดินและทรายมาอุดโพรง ป้องกันการทรุดตัวของพื้นที่ถนน ซึ่งเป็นพื้นออนกราวน์ ไร้คาน พร้อมทั้งซ่อมรอยรั่วของท่อ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 สัปดาห์ ทั้งนี้สำหรับท่อที่เกิดรอยรั่วนั้นเป็นท่อระบายน้ำเสียของตลาดวัดชัยมงคลที่มีการก่อสร้างมานานกว่า 30-40 ปี เพื่อมาเชื่อต่อกับบ่อพักน้ำเสียของเมืองพัทยาก่อนจะส่งไปยังโรงบำบัดน้ำเสีย