วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
Latest:
+ชุมชนสาธารณสุข

สธ.บางละมุง ปรับรูปแบบหน้าที่ อสม. เน้นเป็นพี่เลี้ยงให้ปชช.ดูแลตนเอง

ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา ( 12 พ.ย.2562 )นายวันชัย แสนงาม ประธานชมรม อสม.อำเภอบางละมุง นำคณะกรรมการ อสม.อำเภอบางละมุง ประชุมสัญจร ประจำเดือนพฤศจิกายน โดยมีเหล่าบรรดา อสม.ในพื้นที่ เมืองพัทยาเข้าร่วมในการให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

นายสมพล จิตติเรืองเกียรติ สาธารณสุขอำเภอบางละมุง ได้ชี้แจงประเด็นสำคัญในเรื่องของบทบาทหน้าที่ อสม.หลังจากที่ได้รับมอบนโยบายมาจากสาธารณสุขจังหวัด ในการปรับรูปแบบการทำงงานของเจ้าหน้าที่ อสม.ในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ หลังจากที่ก่อนหน้าที่ อสม.ต้องเข้ามาดูแลจัดการเรื่องของการป้องกันการเฝ้าระวังโรคต่างๆ ด้วยการเข้าไปทำให้ เข้าไปจัดการให้ประชาชนทุกอย่าง จนประชาชนขาดความเอาใจใส่ ขาดความเข้าใจและขาดการป้องกันดูแลโรค ทำให้อสม.ทำงานลำบากขึ้น เหนื่อยขึ้น จนบางครั้งในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคกลับไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเลย

ดังนั้นจากนี้ไป อสม.จะปรับลดบทบาทหน้าที่ลง เหลือเพียงแต่ทำหน้าที่ในการแนะนำ พร้อมเฝ้าระวังโรค ส่วนหน้าที่ในการดูแลตัวเองนั้นจะต้องเป็นหน้าที่ของประชาชนในการดูแลตัวเองเป็นอันดับต้นก่อนที่จะมาให้เป็นหน้าที่ของอสม.เหมือนแต่ก่อน เพื่อให้อสม.ทำงานได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ ภายในงาน ยังได้รับเกียรติจาก นายสมพล จิตติเรื่องเกียรติ สาธารณสุขอำเภอบางละมุง เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ อสม.ดีเด่น 11 สาขา เพื่อเป็นตัวแทนอำเภอบางละมุง ไปประกวด อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป
ศศิร์พัฒกรณ์ – ข่าว/วรัญญา – ภาพ